Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Specifični didaktičko-metodički postupci u radu s učenicima s teškoćama

Šifra:
258559
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
15(V) + 15(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Katarina Šarčević Ivić-Hofman

Izvođači:

doc. dr. sc. Katarina Šarčević Ivić-Hofman (V, P)

Opis predmeta:
1. Primjereni programi školovanja za učenike s teškoćama (1P) 2. Prilagodba u radu s učenicima s teškoćama (1P) 3. Individualizirani kurikulum (1P) 4. Strategije poučavanja učenika s intelektualnim teškoćama (1P) 5. Strategije poučavanja učenika s poremećajem iz spektra autizma(1P) 6. Strategije poučavanja učenika s motoričkim oštećenjima i kroničnim bolestima (1P) 7. Strategije poučavanja učenika s oštećenjem vida (1P) 8. Strategije poučavanja učenika s oštećenjem sluha (1P) 9. Strategije poučavanja učenika sa specifičnim teškoćama učenja(1P) 10. Izrada specifičnih didaktičkih sredstava i pomagala (2P) 11. Prilagodba prostora (2P) 12. Kompetencije učitelja za rad s učenicima s teškoćama (1P) 13. Timsko planiranje (1P) 14. Specifične nastavne metode u nastavi matematike 15. Specifične nastavne metode u nastavi hrvatskog jezika 16. Specifične nastavne metode u nastavi prirode i društva 17. Specifične nastavne metode u nastavi glazbene kulture 18. Specifične nastavne metode u nastavi likovne kulture 19. Specifične nastavne metode u nastavi tjelesno-zdravstvene kulture (15V)
Obavezna literatura:

Češi, M. i Ivančić, Đ. (2019): Izazovi i umijeća učenja i poučavanja: hrvatski jezik i inkluzivni pristup

Igrić, Lj. (2015): Osnove edukacijskog uključivanja. Škola po mjeri svakog djeteta je moguća

Igrić, Lj., Dumančić, Z., Ivančić, Đ., Schmidt, D., Stančić, Z. (2017): Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama

Ivančić, Đ. (2010): Diferencirana nastava u inkluzivnoj školi

Preporučena literatura:

Krampač-Grljušić, A. (2017): Učenici s teškoćama u redovitom školskom sustavu

Kudek Mirošević, J., Granić, M. (2014): Uloga edukacijskog rehabilitatora: stručnog suradnika u inkluzivnoj školi

Krampač-Grljušić, A., Marinić, I. (2007): Posebno dijete: priručnik za učitelje u radu s djecom s posebnim obrazovnim potrebama

Ishodi učenja:

1. Dizajnirati individualizirani kurikulum uz podršku edukacijskog rehabilitatora

2. Izrađivati prilagođena didaktička sredstva i pomagala (ovisno o vrsti i razini posebne potrebe/teškoće)

3. Pratiti i bilježiti djetetov razvoj i postignuća (formalna i neformalna evaluacija)

4. Koristiti temeljne zakonske odrednice o osnovnoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama

5. Primijeniti specifičnosti u nastavnih metoda (matematika, hrvatski jezik, priroda i društvo, glazbena kultura, likovna kultura, tjelesno-zdravstvena kultura)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 9 izborni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 9 izborni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 9 izborni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 9 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe