Skoči na glavni sadržaj

Kineziološki fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Popis nastavnika i suradnika

Ime i prezime prezime Zvanje
doc. dr. sc. Hrvoje Ajman Ajman docent
prof. dr. sc. Ljubomir Antekolović Antekolović redoviti profesor
doc. dr. sc. Marijo Baković Baković docent
izv. prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar Berbić Kolar izvanredni profesor
doc. dr. sc. Vesna Bilić Kirin Bilić Kirin naslovni docent
Vedran Budetić, mag. cin., pred. Budetić naslovni predavač
doc. dr. sc. Josip Cvenić Cvenić docent
prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić Čačić Kenjerić redoviti profesor
Zvonimir Čeč Čeč asistent
Krešimir Čosić, mag. educ. philol. angl. et mag. educ. hist. Čosić asistent
doc. dr. sc. Mijo Ćurić Ćurić docent
izv. prof. dr. sc. Snježana Dubovicki Dubovicki izvanredni profesor
Darko Dumančić, v. pred. Dumančić viši predavač
Ivana Duvnjak, pred. Duvnjak predavač
doc. dr. sc. Ivica Franjko Franjko docent
prof. dr. sc. Gordana Furjan-Mandić Furjan-Mandić redoviti profesor
doc. dr. sc. Tvrtko Galić Galić docent
izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Galzina Galzina izvanredni profesor
Sonja Iža, dipl. physioth. Iža naslovni asistent
Toni Josić, mag. Josić asistent
izv. prof. dr. sc. Ivica Kelam Kelam izvanredni profesor
dr. sc. Ivana Klaričić Klaričić povjera predavanja
Tomislav Kokić, pred. Kokić naslovni predavač
doc. dr. sc. Danijela Kuna Kuna docent
doc. dr. sc. Ana Kurtović Kurtović docent
Jurica Lovrinčević, mag. cin., v. pred. Lovrinčević viši predavač
Iva Macan, mag. cin. Macan asistent
doc. dr. sc. Ivana Marinić Marinić docent
Marin Marinović, mag. cin. Marinović asistent
doc. dr. sc. Tošo Maršić Maršić docent
prof. dr. sc. Damir Matanović Matanović redoviti profesor
doc. dr. sc. Anita Matić Matić docent
prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević Mlinarević redoviti profesor
prof. dr. sc. Boris Neljak Neljak redoviti profesor
dr. sc. Vjera Ninčević Ninčević poslijedoktorand
dr. sc. Pavao Nujić Nujić poslijedoktorand
Mario Oršolić, mag.cin., pred. Oršolić predavač
Petar Otković, mag. Otković asistent
Ivan Perić, mag. Perić asistent
prof. dr. sc. Željko Požega Požega redoviti profesor
doc. Dražen Rastovski, prof. Rastovski docent
doc. dr. sc. Tomislav Rupčić Rupčić docent
Marko Sablić Sablić asistent
prof. dr. sc. Robert Selthofer Selthofer redoviti profesor
prof. dr. sc. Martina Smolić Smolić redoviti profesor
Rebeka Stojković, mag. cin. Stojković asistent
doc. dr. sc. Antonija Šarić Šarić docent
doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić Šklempe Kokić docent
Filip Škrinjarić Škrinjarić naslovni asistent
Zoran Špoljarić, mag.cin. Špoljarić asistent
Mirela Šunda, prof. Šunda asistent
dr. sc. Ružica Tokić Zec Tokić Zec poslijedoktorand
izv. prof. dr. sc. Zvonimir Tomac Tomac izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Zvonimir Užarević Užarević izvanredni profesor
prof. dr. sc. Aleksandar Včev Včev redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Tena Velki Velki izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Tihomir Vidranski Vidranski izvanredni profesor
Nikola Volarić, dr. med. Volarić asistent
dr. sc. Vlatka Wertheimer, pred. Wertheimer predavač
Marta Zečević Zečević asistent
Marko Žganjer Žganjer naslovni asistent
Petar Živković Živković asistent
dr. sc. Daria Župan Tadijanov, v. pred. Župan Tadijanov viši predavač

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta