Skoči na glavni sadržaj

Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Popis nastavnika i suradnika

Ime i prezime prezime Zvanje
Ivana Abrashi, dipl. ing., pred. Abrashi predavač
doc. dr. sc. Davor Andrić Andrić docent
Josipa Antekolović, prof., v. pred. Antekolović viši predavač
doc. dr. sc. Gorana Aras-Gazić Aras-Gazić docent
doc. dr. sc. Dubravko Bačić Bačić docent
Nina Bačun, dipl. diz. Bačun asistent
doc. art. Ana Martina Bakić, dipl. ing. Bakić docent
izv. prof. art. Vjera Bakić, dipl. ing. Bakić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Bojan Baletić Baletić redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Zrinka Barišić Marenić Barišić Marenić redoviti profesor
izv. prof. art. Saša Begović, dipl. ing. Begović izvanredni profesor
izv. prof. mr. sc. Sanja Bencetić Bencetić izvanredni profesor
Marina Bertina, dipl. ing., v. pred. Bertina viši predavač
doc. art. Mateo Biluš, dipl. ing. Biluš docent
Marin Binički, dipl. ing., v. pred. Binički viši predavač
dr. sc. Neda Borić, v. pred. Borić viši predavač
dr. sc. Alan Braun, v. pred. Braun viši predavač
izv. prof. dr. sc. Kristina Careva Careva izvanredni profesor
Teodor Cvitanović, dipl. ing., pred. Cvitanović predavač
doc. dr. sc. Melita Čavlović Čavlović docent
Andrea Čeko Čeko asistent
red. prof. dr. sc. Alenka Delić Delić redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Krešimir Dragčević Dragčević docent
Marin Duić Duić asistent
doc. art. Vedran Duplančić, dipl. ing. Duplančić docent
red. prof. art. Ivana Ergić, dipl. ing. Ergić redoviti profesor
izv. prof. mr. sc. Ivana Fabrio Fabrio izvanredni profesor
doc. art. Goran Ferčec Ferčec docent
red. prof. dr. sc. Sanja Filep Filep redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. art. Emil Flatz, dipl. ing. Flatz docent
red. prof. art. Igor Franić, dipl. ing. Franić redoviti profesor u trajnom zvanju
red. prof. art. Tin Sven Franić, dipl. ing. Franić redoviti profesor
prof. dr. sc. Josip Galić Galić redoviti profesor
prof. dr. sc. Sanja Gašparović Gašparović redoviti profesor
red. prof. art. Miroslav Geng, dipl. ing. Geng redoviti profesor u trajnom zvanju
Juraj Glasinović, dipl. ing., pred. Glasinović predavač
red. prof. art. Stanko Herceg, akad.snim. Herceg redoviti profesor
doc. art. Andrea Hercog, dipl. diz. Hercog docent
Jana Horvat Horvat asistent
dr. sc. Tihana Hrastar Hrastar poslijedoktorand
Leon Husnjak Husnjak asistent
izv. prof. Boris Ileković, dipl. ing. Ileković izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Vanja Ilić Ilić izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Ivanišin Ivanišin izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Vedran Ivanković Ivanković izvanredni profesor
Tajana Jaklenec, dipl. ing., pred. Jaklenec predavač
izv. prof. dr. sc. Nataša Jakšić Jakšić izvanredni profesor
doc. art. Izvorka Jurić, dipl.diz. Jurić docent
red. prof. art. Siniša Justić, dipl. ing. Justić redoviti profesor
doc. art. Marija Juza, mag. art. Juza docent
doc. art. Romana Kajp, dipl. diz. Kajp docent
prof. dr. sc. Zlatko Karač Karač redoviti profesor
izv. prof. art. Vedran Kasap Kasap izvanredni profesor
red. prof. art. Vladimir Kasun, dipl. ing. Kasun redoviti profesor
doc. art. Inja Kavurić Kireta, dipl. diz. Kavurić Kireta docent
dr. art. Ivana Knez, pred. Knez predavač
Dina Korper Žemva, pred. Korper Žemva predavač
doc. dr. sc. Alan Kostrenčić Kostrenčić docent
prof. dr. sc. Damir Krajnik Krajnik redoviti profesor u trajnom izboru
Ivana Krmpotić Romić Krmpotić Romić asistent
doc. art. Darko Latin, dipl. ing. Latin docent
izv. prof. dr. sc. Rene Lisac Lisac izvanredni profesor
Damir Mance, dipl. ing., v. pred. Mance viši predavač
Jelena Mandić, prof., pred. Mandić predavač
prof. dr. sc. Katja Marasović Marasović redoviti profesor
Iva Martinis, pred. Martinis predavač
mr. sc. Berislav Medić, v. pred. Medić viši predavač
red. prof. dr. sc. Vesna Mikić Mikić redoviti profesor u trajnom zvanju
red. prof. art. Ljubomir Miščević, dipl. ing. Miščević redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Anka Mišetić Mišetić redoviti profesor u trajnom zvanju
red. prof. art. Petar Mišković, dipl. ing. Mišković redoviti profesor
prof. dr. sc. Ivan Mlinar Mlinar redoviti profesor
red. prof. mr. sc. Leo Modrčin Modrčin redoviti profesor u trajnom zvanju
Ines Mravunac Sužnjević Mravunac Sužnjević asistent
doc. dr. sc. Maroje Mrduljaš Mrduljaš docent
izv. prof. dr. sc. Ana Mrđa Mrđa izvanredni profesor
doc. dr. sc. Neda Mrinjek Kliska Mrinjek Kliska docent
doc. art. Andrija Mudnić, mag. art. Mudnić docent
prof. dr. sc. Iva Muraj Muraj redoviti profesor
Mateja Nosil Mešić Nosil Mešić naslovni asistent
Nataša Njegovanović Njegovanović asistent
prof. dr. sc. Mladen Obad-Šćitaroci Obad-Šćitaroci redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Milan Opalić Opalić redoviti profesor u trajnom zvanju
Stanka Ostojić, dipl. ing., v. pred. Ostojić viši predavač
doc. dr. sc. Morana Pap Pap docent
red. prof. art. Helena Paver Njirić, dipl. ing. Paver Njirić redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. art. Nika Pavlinek, dipl. diz. Pavlinek docent
doc. art. Roberta Pavlović, dipl. ing. Pavlović docent
Željko Pavlović, dipl. ing., v. pred. Pavlović viši predavač
izv. prof. art. Lea Pelivan, prof. Pelivan izvanredni profesor
Luka Perić, mag. art. Perić viši asistent
izv. prof. dr. sc. Lea Petrović Krajnik Petrović Krajnik izvanredni profesor
red. prof. art. Ivica Plavec, dipl. ing. Plavec redoviti profesor
doc. dr. sc. Ivana Podnar Podnar docent
Ana-Marija Poljanec Poljanec asistent
Pavel Posavec, akad.snim., pred. Posavec predavač
Damir Prodan-Abramović, dipl. ing., v. pred. Prodan-Abramović viši predavač
izv. prof. art. Zorana Protić, dipl. ing. Protić izvanredni profesor
izv. prof. art. Lovorka Prpić, dipl. ing. Prpić izvanredni profesor
red. prof. art. Branimir Rajčić, dipl. ing. Rajčić redoviti profesor
Tamara Relić Relić asistent
Tihomir Rengel, dipl. ing., v. pred. Rengel viši predavač
red. prof. art. Vanja Rister, dipl. ing. Rister redoviti profesor
red. prof. dr. sc. Mia Roth Čerina Roth Čerina redoviti profesor
doc. dr. sc. Marko Rukavina Rukavina docent
Karlo Seitz Seitz asistent
nasl. doc. dr. sc. Marijana Sironić Sironić naslovni docent
doc. dr. sc. Mojca Smode Cvitanović Smode Cvitanović docent
izv. prof. dr. sc. Zorana Sokol Gojnik Sokol Gojnik izvanredni profesor
dr. sc. Ana Sopina Sopina asistent
Hrvoje Spudić, dipl. ing. Spudić viši asistent
Lucija Stepinac, mag. ing. aedif. Stepinac asistent
prof. dr. sc. Karin Šerman Šerman redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. art. Robert Šimetin, dipl. ing. Šimetin docent
doc. dr. sc. Marija Šimić Horvath Šimić Horvath docent
prof. dr. sc. Krunoslav Šmit Šmit redoviti profesor
Marino Šneler, dipl. ing., v. pred. Šneler viši predavač
Goran Štimac, pred. Štimac predavač
red. prof. mr. sc. Sonja Tadej Tadej redoviti profesor
David Tarandek, mag. math. Tarandek asistent
red. prof. dr. sc. Idis Turato Turato redoviti profesor
Nenad Turčić, dipl. ing., v. pred. Turčić viši predavač
doc. dr. sc. Ivana Tutek Tutek docent
Darko Užarević, dipl. ing., pred. Užarević predavač
doc. dr. sc. Filip Valjak Valjak docent
izv. prof. mr. sc. Roberto Vdović Vdović izvanredni profesor
prof. dr. sc. Zoran Veršić Veršić redoviti profesor
izv. prof. art. Nino Virag, dipl. ing. Virag izvanredni profesor
izv. prof. art. Tomislav Vlainić, dipl. diz. Vlainić izvanredni profesor
red. prof. art. Mirjana Vodopija Vodopija redoviti profesor
dr. sc. Dalibor Vračan, v. pred. Vračan viši predavač
prof. dr. sc. Feđa Vukić Vukić redoviti profesor u trajnom zvanju
Hrvoje Vukić, dipl. ing., pred. Vukić predavač
red. prof. dr. sc. Dina Vulin Ileković Vulin Ileković redoviti profesor
red. prof. art. Renata Waldgoni, dipl. ing. Waldgoni redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Tamara Zaninović Zaninović docent
Neva Marija Zidić Zidić asistent
Ivana Zovko Zovko asistent
Vladimir Ževrnja, dipl. ing., nasl. pred. Ževrnja naslovni predavač
prof. dr. sc. Dragan Žeželj Žeželj redoviti profesor
prof. dr. sc. Irena Žmak Žmak redoviti profesor
doc. dr. sc. Alen Žunić Žunić docent
prof. dr. sc. Ivica Župčić Župčić redoviti profesor

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta