Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Antimikrobna rezistencija

Šifra:
218458
Kratica:
F
Visoko učilište:
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
15(P) + 10(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Ivan Kosalec

Izvođači:

dr. sc. Josipa Vlainić (P)

dr. sc. Iva Butić (S)

prof. dr. sc. Ivan Kosalec (P)

Opis predmeta:
Svrha predmeta pod nazivom Antimikrobna rezistencija je interdisciplinarnim pristupom ukazati na globalni,javnozdravstveni, ekonomski, bioetički, politički i trajni problem današnje medicine koja ima tendenciju pogoršanja i djelom je antropogenog uzroka. Razvoj rezistencija mikroba na postojeće lijekove, iako uočena ubrzo nakon prve kliničke upotrebe antibiotika već nakon 1940.-ih godina, danas je izrazito složena i eskalirajuća, a nedovoljno prepoznata pojava koja znatno ugrožava zdravlje ljudi. Ciljevi predmeta su: - upoznati studente s krizom neučinkovitosti antibiotika kroz epidemiološke podatke o stupnju antimikrobne rezistencije (AMR) po pojedinim regijama, od nacionalnih do širih, - prikazati rasprostranjenost i važnost pojedinih mehanizma rezistencije u propagiranju neučinkovitosti antibiotika, - ukazati na profesionalnu bioetičku i intergeneracijsku domenu odgovornosti dionika, - objasniti pojam Jednog zdravstva i intersektoralne suradnje, te približiti europske direktive, smjernice, preporuke i dr. Studenti će kroz generičke vještine kao što je timski rad i definiranje problema te nuđenje rješenja moći primjenjivati znanja iz ovog kolegija u profesionalnom životu, što će pomoći racionalizaciji primjene antibiotika u praksi i u konačnici očuvanju djelotvornosti dragocjenih lijekova.
Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
5 Farmacija integrirani prijediplomski i diplomski 7 izborni
5 Farmacija integrirani prijediplomski i diplomski 8 izborni
6 Medicinska biokemija integrirani prijediplomski i diplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar