Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Opća kemija sa stehiometrijom

Šifra:
228512
Kratica:
F
Visoko učilište:
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
ECTS bodovi:
11.0
Opterećenje:
30(V) + 60(P) + 45(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Mario Gabričević

izv. prof. dr. sc. Ana Budimir

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Tin Weitner (S)

Tomislav Friganović (V, S)

Valentina Borko (V, S)

Tino Šeba (V, S)

Robert Kerep (V, S)

izv. prof. dr. sc. Ana Budimir (V, P, S)

prof. dr. sc. Mario Gabričević (V, P, S)

Opis predmeta:
Uspostaviti temelje za razumijevanje osnovnih kemijskih zakona te strukture i reaktivnosti kemijskih spojeva. Tijekom usvajanja gradiva kolegija studenti bi trebali steći opća znanja i generičke vještine na kojima se temelji većina egzaktnog i kvantitativnog izučavanja u kemijskoj i biokemijskoj znanosti. Studenti trebaju moći opisati i biti u stanju razlikovati elemente koji utječu na svojstva kemijskih tvari i njihovu reaktivnost. Rješavanjem numeričkih zadataka i radom u laboratoriju studenti će biti u mogućnosti definirati i analizirati fizikalno-kemijske veličine i jednadžbe te razviti osjećaj o iznosu tih veličina isto kao i steći osnovne tehnike rada u laboratoriju.
Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
15 Farmacija integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • V - Vježbe