Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Matematika

Šifra:
228515
Kratica:
F2122
Visoko učilište:
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Vesna Županović

Izvođači:

prof. dr. sc. Vesna Županović (P, S)

Opis predmeta:
Studenti će upoznati osnovne pojmove, metode i primjene diferencijalnog i integralnog računa realne funkcije realne varijable. Analizirat će tok funkcije i rješavati osnovne tipove običnih diferencijalnih jednadžbi. Primjenjivat će stečeno znanje u matematičkom modeliranju bioloških, kemijskih i fizikalnih procesa.
Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
15 Farmacija integrirani prijediplomski i diplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar