Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Fizikalna kemija

Šifra:
228523
Kratica:
F
Visoko učilište:
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
ECTS bodovi:
10.0
Opterećenje:
45(V) + 45(P) + 30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Viktor Pilepić

izv. prof. dr. sc. Cvijeta Jakobušić Brala

doc. dr. sc. Ana Karković Marković

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Viktor Pilepić (V, P, S)

izv. prof. dr. sc. Cvijeta Jakobušić Brala (P, S)

doc. dr. sc. Ana Karković Marković (S)

Stipe Mustać, mag. pharm. (P)

Opis predmeta:
Upoznati termodinamičke sustave i procese, razumjeti osnovna načela termodinamike, elektrokemije, spektroskopije i kemijske kinetike i znati kako ih primjeniti da bi se objasnila i interpretirala opažanja u drugim granama kemije i srodnimpodručjima. Upoznati osnovne spektroskopske, elektrokemijske i kinetičke metode i tehnike i znati kako ih primjeniti u istraživanju strukture i svojstava molekula i kemijskih procesa. Predmet daje temeljna znanja i vještine potrebne za svladavanje stručnih predmeta oba studija.
Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
15 Farmacija integrirani prijediplomski i diplomski 2 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • V - Vježbe