Skoči na glavni sadržaj

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Popis nastavnika i suradnika

Ime i prezime prezime Zvanje
doc. dr. sc. Daniela Amidžić Klarić Amidžić Klarić docent
prof. dr. sc. Lidija Bach-Rojecky Bach-Rojecky redoviti profesor
prof. dr. sc. Vesna Bačić Vrca Bačić Vrca redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Monika Barbarić Barbarić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Ingeborg Barišić Barišić redoviti profesor
prof. dr. sc. Karmela Barišić Barišić redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Erim Bešić Bešić docent
Maja Beus, mag. pharm. Beus asistent - predavač
doc. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle Bilić-Zulle docent
Jasna Bingulac Popović Bingulac Popović asistent - predavač
doc. dr. sc. Maja Bival Štefan Bival Štefan docent
izv. prof. dr. sc. Biljana Blažeković Blažeković izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Mirza Bojić Bojić izvanredni profesor
Tomislav Bokun, dr. med., pred. Bokun predavač
Valentina Borko Borko asistent - predavač
Nada Božina Božina asistent - predavač
prof. dr. sc. VELIMIR BOŽIKOV BOŽIKOV redoviti profesor
Andrea Brajković, mag. pharm. Brajković asistent
Edvin Brusač Brusač asistent - predavač
izv. prof. dr. sc. Ana Budimir Budimir izvanredni profesor
doc. dr. sc. Stela Bulimbašić Bulimbašić naslovni docent
prof. dr. sc. Josip Burušić Burušić redoviti profesor
doc. dr. sc. Biserka Cetina Čižmek Cetina Čižmek docent
dr. sc. Desiree Coen Herak Coen Herak asistent - predavač
prof. dr. sc. Ivana Čepelak Čepelak professor emeritus
Andrea Čeri, mag. med. biochem. Čeri asistent - predavač
izv. prof. dr. sc. Sanja Dabelić Dabelić izvanredni profesor
doc. dr. sc. Željko Debeljak Debeljak naslovni docent
izv. prof. dr. sc. Bernard Denegri Denegri izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Slavica Dodig Dodig naslovni izvanredni profesor
prof. dr. sc. Ana-Marija Domijan Domijan redoviti profesor
Višnja Drinovac, mag. pharm. Drinovac poslijedoktorand - predavač
prof. dr. sc. Jerka Dumić Dumić redoviti profesor u trajnom zvanju
Ivana Fabijanić, dipl. ing. Fabijanić viši asistent - predavač
prof. dr. sc. Jelena Filipović-Grčić Filipović-Grčić redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Zlata Flegar-Meštrić Flegar-Meštrić naslovni izvanredni profesor
Tomislav Friganović Friganović asistent - predavač
doc. dr. sc. Maja Friščić Friščić docent
prof. dr. sc. Ksenija Fumić Fumić redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Mario Gabričević Gabričević izvanredni profesor
prof. dr. sc. Srećko Gajović Gajović redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Danica Galešić Ljubanović Galešić Ljubanović naslovni izvanredni profesor
Nikolina Golub Golub asistent - predavač
prof. dr. sc. Olga Gornik Kljaić Gornik Kljaić redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Marija Grdić Rajković Grdić Rajković izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Ivica Grgurević Grgurević izvanredni profesor
prof. dr. sc. Anita Hafner Hafner redoviti profesor
doc. dr. sc. Miroslav Herceg Herceg docent
Iva Hlapčić Hlapčić asistent - predavač
doc. dr. sc. Ivica Horvatić Horvatić docent
izv. prof. dr. sc. Dražen Huić Huić izvanredni profesor
doc. dr. sc. Andrea Hulina Tomašković Hulina Tomašković docent
izv. prof. dr. sc. Suzana Inić Inić izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Jasna Jablan Jablan izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Milena Jadrijević-Mladar Takač Jadrijević-Mladar Takač izvanredni profesor
doc. dr. sc. Cvijeta Jakobušić Brala Jakobušić Brala docent
doc. dr. sc. Daniela Jakšić Jakšić docent
Mario-Livio Jeličić Jeličić asistent - predavač
prof. dr. sc. Mario Jug Jug redoviti profesor
prof. dr. sc. Živka Juričić Juričić redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Sandra Jurić Jurić izvanredni profesor
doc. dr. sc. Bisera Jurišić Dukovski Jurišić Dukovski docent
prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić Jurišić Grubešić redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Mirjana Mariana Kardum Paro Kardum Paro izvanredni profesor
doc. dr. sc. Ana Karković Marković Karković Marković docent
Robert Kerep Kerep asistent - predavač
Sabina Keser, mag. pharm. Keser asistent - predavač
doc. dr. sc. Toma Keser Keser docent
Domagoj Kifer, mag. pharm. Kifer asistent - predavač
doc. dr. sc. Marija Kindl Kindl docent
prof. dr. sc. Ivan Kosalec Kosalec redoviti profesor
prof. dr. sc. Olga Kronja Kronja professor emeritus
dr. sc. Martin Kuhar Kuhar povjera predavanja
izv. prof. dr. sc. Milan Kujundžić Kujundžić izvanredni profesor
Ivana Lapić, mag. med. biochem. Lapić asistent - predavač
prof. dr. sc. Gordan Lauc Lauc redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Ines Lazibat Lazibat docent
prof. dr. sc. Jasmina Lovrić Lovrić redoviti profesor
doc. dr. sc. Mila Lovrić Lovrić naslovni docent
Vanja Ljoljić Bilić, mag. pharm. Ljoljić Bilić asistent
prof. dr. sc. Željan Maleš Maleš redoviti profesor u trajnom zvanju
Ivan Mamić Mamić asistent - predavač
izv. prof. dr. sc. Gordana Maravić Vlahoviček Maravić Vlahoviček izvanredni profesor
Marijan Marijan, mag. chem. Marijan asistent - predavač
Marina Marinović Marinović asistent - predavač
doc. dr. sc. Srećko Marušić Marušić naslovni docent
doc. dr. sc. Mirela Matić Matić docent
prof. dr. sc. Tonči Matulić Matulić redoviti profesor
prof. dr. sc. Dušica Maysinger Maysinger redoviti profesor
prof. dr. sc. Iveta Merčep Merčep redoviti profesor
Mateja Mervić Mervić asistent - predavač
mr. sc. Ivanka Mihaljević Mihaljević viši asistent - predavač
doc. dr. sc. Suzana Mimica Mimica docent
doc. dr. sc. Nikica Mirošević Skvrce Mirošević Skvrce docent
prof. dr. sc. Ana Mornar Turk Mornar Turk redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Iva Mucalo Mucalo izvanredni profesor
mr. sc. Slobodna Murat-Sušić Murat-Sušić povjera predavanja
prof. dr. sc. Biljana Nigović Nigović redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. Nora Nikolac Gabaj Nikolac Gabaj naslovni docent
Laura Nižić Nodilo Nižić Nodilo asistent - predavač
izv. prof. dr. sc. Maja Ortner Hadžiabdić Ortner Hadžiabdić izvanredni profesor
Zora Palac, mag. pharm. Palac asistent - predavač
izv. prof. dr. sc. Daria Pašalić Pašalić izvanredni profesor
dr. sc. Kristina Pavić Pavić asistent - predavač
izv. prof. dr. sc. Ivan Pepić Pepić izvanredni profesor
doc. dr. sc. Sonja Perkov Perkov docent
izv. prof. dr. sc. Ivana Perković Perković izvanredni profesor
doc. dr. sc. Darko Perović Perović docent
red. prof. dr. sc. Roberta Petlevski Petlevski redoviti profesor
prof. dr. sc. Jozsef Petrik Petrik redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Mladen Petrovečki Petrovečki redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Viktor Pilepić Pilepić izvanredni profesor
Goran Poje Poje asistent - predavač
doc. dr. sc. Sanja Popović-Grle Popović-Grle docent
Kristina Radić, mag. pharm. Radić poslijedoktorand - predavač
prof. dr. sc. Zrinka Rajić Rajić redoviti profesor
doc. Arnes Rešić Rešić docent
doc. dr. sc. Hrvoje Rimac Rimac docent
prof. dr. sc. Dunja Rogić Rogić redoviti profesor
prof. dr. sc. Lada Rumora Rumora redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Krešimir Sanković Sanković izvanredni profesor
doc. dr. sc. Marija Santini Santini docent
prof. dr. sc. Jadranka Sertić Sertić redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Miranda Sertić Sertić izvanredni profesor
doc. dr. sc. Marko Skelin Skelin docent
doc. dr. sc. Anita Somborac Bačura Somborac Bačura docent
prof. dr. sc. Mirna Sučić Sučić redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Davor Šakić Šakić docent
Tino Šeba Šeba asistent - predavač
prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić Šegvić Klarić redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Ana-Maria Šimundić Šimundić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Mirna Šitum Šitum redoviti profesor u trajnom zvanju
Mislav Škovran, mag.cin., pred. Škovran predavač
Ljiljana Škrinjar, dr. med. Škrinjar povjera predavanja
doc. dr. sc. Mario Štefanović Štefanović naslovni docent
doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta Šupraha Goreta docent
doc. dr. sc. Mario Tadić Tadić docent
izv. prof. dr. sc. Petra Turčić Turčić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Željka Vanić Vanić redoviti profesor
prof. dr. sc. Irena Vedrina-Dragojević Vedrina-Dragojević redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Donatella Verbanac Verbanac izvanredni profesor
Tihana Vilović Vilović asistent - predavač
prof. dr. sc. Dubravka Vitali Čepo Vitali Čepo redoviti profesor
prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević Vladimir-Knežević redoviti profesor u trajnom zvanju
dr. sc. Željka Vogrinc Vogrinc asistent - predavač
prof. dr. sc. Valerije Vrček Vrček redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Nada Vrkić Vrkić izvanredni profesor
dr. sc. Daniela Vuina Vuina viši asistent
dr. sc. Drago Vujević, v. pred. Vujević viši predavač
doc. dr. sc. Lovorka Vujić Vujić docent
izv. prof. dr. sc. Jadranka Vuković Rodriguez Vuković Rodriguez izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Tin Weitner Weitner izvanredni profesor
prof. dr. sc. Renata Zadro Zadro redoviti profesor
prof. dr. sc. Branka Zorc Zorc redoviti profesor
prof. dr. sc. Marijana Zovko Končić Zovko Končić redoviti profesor
prof. dr. sc. Tihana Žanić Grubišić Žanić Grubišić redoviti profesor
prof. dr. sc. Irena Žuntar Žuntar redoviti profesor
prof. dr. sc. Vesna Županović Županović redoviti profesor u trajnom zvanju

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta