Skoči na glavni sadržaj

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Farmacija, ak. god. 2022/2023

Vrsta studija: integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 10
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
228517 Fizika Da 5.0 30 15 15
228515 Matematika Da 5.0 30 0 30
228512 Opća kemija sa stehiometrijom Da 11.0 60 30 45
86237 Stanična biologija s genetikom Da 7.5 30 30 15
234365 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
228514 Uvod u farmaciju Da 1.5 15 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
228521 Analitička kemija Da 10.0 45 45 20
86240 Farmaceutska botanika Da 7.5 30 30 15
228523 Fizikalna kemija Da 10.0 45 45 30
228519 Osnove anatomije Da 2.5 15 0 15
234368 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
228575 Biološka kemija Da 4.5 30 15 0
228528 Fiziologija Da 6.5 45 0 30
242227 Mikrobiologija s parazitologijom Da 8.0 60 30 0
228569 Organska kemija Da 11.5 60 45 30
242276 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
228580 Biokemija Da 8.0 60 30 10
228588 Farmaceutika Da 5.0 30 15 15
228592 Farmaceutska kemija 1 Da 9.0 45 60 10
229001 Patofiziologija s patologijom Da 7.5 60 0 30
242278 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe
  • S - Seminar

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta