Skoči na glavni sadržaj

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Medicinska biokemija, ak. god. 2022/2023

Vrsta studija: integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 10
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
228518 Fizika Da 6.0 30 30 15
228516 Matematika Da 5.0 30 0 30
228513 Opća kemija sa stehiometrijom Da 11.0 60 30 45
86254 Stanična biologija s genetikom Da 7.5 30 30 15
234366 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
86248 Uvod u studij medicinske biokemije Da 1.5 15 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
228522 Analitička kemija Da 10.0 45 45 20
228526 Citologija i histologija Da 6.0 30 10 15
228524 Fizikalna kemija Da 10.0 45 45 30
228520 Osnove anatomije Da 3.0 15 0 15
234370 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
228576 Biološka kemija Da 5.0 30 15 15
228529 Fiziologija Da 6.5 45 0 30
242228 Mikrobiologija s parazitologijom Da 8.0 60 30 0
228571 Organska kemija Da 11.5 60 45 30
244395 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
242229 Bioetika Da 2.0 15 0 5
228582 Biokemija Da 11.0 60 45 15
242230 Biostatistika Da 2.5 15 0 15
242231 Farmaceutska kemija Da 3.5 30 0 0
230996 Patofiziologija s patologijom Da 10.0 60 15 30
245292 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe
  • S - Seminar

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta