Skoči na glavni sadržaj

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Farmacija, ak. god. 2022/2023

Vrsta studija: integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 10
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
86238 Fizika Da 7.5 30 30 15
86236 Matematika sa statističkom analizom Da 7.5 45 0 30
86239 Opća kemija sa stehiometrijom Da 11.0 60 30 45
86237 Stanična biologija s genetikom Da 7.5 30 30 15
50195 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
86235 Uvod u farmaciju Da 1.5 15 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
86242 Analitička kemija 1 Da 7.5 30 30 15
86240 Farmaceutska botanika Da 7.5 30 30 15
86244 Fizikalna kemija 1 Da 7.5 30 30 15
86241 Sociologija i zdravstvo Da 2.5 15 0 15
50196 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
97790 Analitička kemija 2 Da 6.0 30 30 0
97793 Biološka kemija Da 3.5 30 15 0
97791 Fizikalna kemija 2 Da 6.0 30 15 15
97792 Organska kemija Da 11.5 60 45 30
50197 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
97796 Biokemija Da 8.5 60 30 10
97797 Farmakognozija 1 Da 7.5 30 45 15
97794 Fiziologija s anatomijom čovjeka Da 9.0 60 0 45
97795 Mikrobiologija s parazitologijom Da 8.0 60 30 0
24281 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
119012 Farmaceutika Da 3.5 30 0 15
119011 Farmaceutska kemija 1 Da 9.0 45 60 7
119009 Farmakognozija 2 Da 6.0 30 30 15
119010 Patofiziologija s patologijom Da 7.5 45 0 45
Izborna grupa: G 10921 Izborni predmeti treće godine studija farmacije

Opis: Preporuka: zbroj upisanih ECTS-a u semestru = 25 do 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
162652 Biološke membrane i stanična signalizacija Da 2.5 15 0 15
134254 Farmaceutska informatika Da 2.5 15 0 15
119023 Fizikalne kemijske metode u biomedicinskim istraživanjima Da 2.5 15 15 0
228458 Klimatske promjene i zdravlje Da 1.5 8 0 7
119022 Odabrane metode instrumentalne analize Da 2.5 10 20 0
119014 Odabrane teme iz primjenjene psihologije Da 2.5 20 0 10
148644 Personalized health care Da 2.0 15 0 5
119020 Povijest farmacije Da 1.5 15 0 0
162653 Slobodni radikali i antioksidansi u zdravlju i bolesti Da 2.5 16 2 12
119015 Suvremene biokemijske tehnike Da 2.5 15 0 15
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
119016 Biofarmacija s farmakokinetikom Da 5.0 15 30 15
119018 Farmaceutska kemija 2 Da 5.0 45 0 8
181252 Fiziološki i biokemijski aspekti prehrane Da 5.0 25 30 5
125706 Klinička biokemija s hematologijom Da 6.0 35 30 10
125705 Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom Da 6.0 30 30 15
119019 Stručna praksa 1 Da 2.0 0 30 0
Izborna grupa: G 10921 Izborni predmeti treće godine studija farmacije

Opis: Preporuka: zbroj upisanih ECTS-a u semestru = 25 do 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
119021 Metaloproteini - struktura i mehanizam Da 2.0 5 5 10
228460 Mikrobiom i zdravlje Da 2.5 15 0 5
228459 NMR spektroskopija Da 2.5 10 10 10
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
134226 Analitika lijekova Da 10.5 60 60 15
134224 Farmakologija Da 10.5 75 20 40
134225 Oblikovanje lijekova Da 9.0 60 45 0
Izborna grupa: G 12592 Izborni predmeti četvrte godine studija farmacije

Opis: Preporuka: zbroj upisanih ECTS-a u semestru = 25 do 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
162661 Farmaceutski aspekt tradicionalne kineske medicine Da 2.5 25 0 5
148616 Farmakoekonomika Da 2.5 20 0 10
148611 Medicinal Chemistry Da 3.5 30 0 15
134230 Odabrana poglavlja iz farmaceutske kemije Da 2.5 15 0 15
148644 Personalized health care Da 2.0 15 0 5
134232 Primijenjena mikrobiologija Da 2.5 20 0 10
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
139131 Biokemija lijekova Da 8.0 45 30 15
139130 Imunologija Da 2.5 30 0 0
153604 Klinička farmacija s farmakoterapijom Da 6.0 30 0 45
139132 Magistralna receptura Da 3.5 0 40 5
139135 Stručna praksa 2 Da 3.0 0 60 0
153603 Toksikologija Da 5.0 30 6 24
Izborna grupa: G 12592 Izborni predmeti četvrte godine studija farmacije

Opis: Preporuka: zbroj upisanih ECTS-a u semestru = 25 do 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
139144 Analitika u razvoju farmaceutskih proizvoda Da 2.5 15 15 0
218458 Antimikrobna rezistencija Da 2.0 15 0 10
162655 Biopharmaceuticals Da 2.5 9 0 21
167376 Dijagnostika i terapija virusnih infekcija Da 2.0 12 0 8
148827 Eksperimentalna farmakologija Da 2.5 15 7 8
140077 Fitofarmacija Da 2.5 15 0 15
134231 Molekulske osnove bolesti i terapije Da 2.5 15 0 15
139145 Osiguranje kvalitete i registracija lijekova Da 2.0 15 0 5
162654 Uvod u komplementarnu i alternativnu medicinu Da 2.5 10 0 20
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
148638 Diplomski rad Da 10.0 0 100 0
148632 Farmaceutska etika i deontologija Da 1.5 10 0 5
148637 Konzultacijske vještine Da 1.5 4 0 11
148631 Kozmetologija Da 5.0 30 30 0
148634 Ljekarnička skrb Da 5.0 25 0 35
148636 Zdravstveno zakonodavstvo Da 1.5 15 0 0
Izborna grupa: G 13603 Izborni predmeti pete godine studija farmacije (5-IX)

Opis: Preporuka: zbroj upisanih ECTS-a u semestru = 25 do 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
228527 Analitičke tehnike u terapijskom praćenju lijekova Da 2.5 15 5 10
148639 Biokemijske osnove toksičnosti endobiotika i ksenobiotika Da 2.5 15 0 15
148648 Biostatistika Da 2.5 15 0 15
218570 Cijepljenje u ljekarničkoj praksi Da 2.5 13 7 13
162656 Dermatici u ljekarničkoj praksi Da 2.5 20 0 10
148645 Dijetoterapija Da 2.5 15 0 15
148640 Dizajniranje novih lijekova Da 3.5 30 0 15
228464 Eksperimentalna ekotoksikologija Da 2.0 7 18 0
148642 Farmakogenetika Da 2.5 10 5 15
162659 Farmakovigilancija i farmakoepidemiologija Da 2.0 6 0 14
148641 Industrijska farmacija Da 2.5 15 0 15
162671 Nutrition therapy Da 2.5 15 0 15
162658 Osnove ljekarničkog poslovanja Da 2.0 13 0 7
148644 Personalized health care Da 2.0 15 0 5
229586 Translacijska medicina - od laboratorija do bolesničkog kreveta Da 2.0 15 0 10
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
148649 Stručno osposobljavanje za ljekarnike Da 30.0 0 720 0

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe
  • S - Seminar

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta