Skoči na glavni sadržaj

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Farmacija, ak. god. 2023/2024

Vrsta studija: integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 10
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
228517 Fizika Da 5.0 30 15 15
228515 Matematika Da 5.0 30 0 30
228512 Opća kemija sa stehiometrijom Da 11.0 60 30 45
86237 Stanična biologija s genetikom Da 7.5 30 30 15
234365 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
228514 Uvod u farmaciju Da 1.5 15 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
228521 Analitička kemija Da 10.0 45 45 20
86240 Farmaceutska botanika Da 7.5 30 30 15
228523 Fizikalna kemija Da 10.0 45 45 30
228519 Osnove anatomije Da 2.5 15 0 15
234368 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
228575 Biološka kemija Da 4.5 30 15 0
228528 Fiziologija Da 6.5 45 0 30
242227 Mikrobiologija s parazitologijom Da 8.0 60 30 0
228569 Organska kemija Da 11.5 60 45 30
242276 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
228580 Biokemija Da 8.0 60 30 10
228588 Farmaceutika Da 5.0 30 15 15
228592 Farmaceutska kemija 1 Da 9.0 45 60 10
229001 Patofiziologija s patologijom Da 7.5 60 0 30
242278 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
254897 Farmaceutska kemija 2 Da 5.0 45 0 10
254894 Farmakognozija 1 Da 7.5 30 45 15
254898 Fiziološki i biokemijski aspekti prehrane Da 5.0 25 30 5
254892 Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom Da 6.0 40 25 10
254896 Oblikovanje lijekova 1 Da 5.0 30 30 0
Izborna grupa: 15 Farmacija peti semestar

Opis: -

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
254925 Biološke membrane i stanična signalizacija Da 2.5 15 0 15
254932 Farmaceutska informatika Da 2.5 15 0 15
254928 Fizikalno kemijske metode u biomedicini Da 2.5 10 15 5
254931 Odabrane metode instrumentalnih analiza Da 2.5 10 20 0
257087 Odabrane teme iz primjenjene psihologije Da 2.5 20 0 10
254933 Povijest farmacije Da 1.5 15 0 0
254926 Slobodni radikali i antioksidansi u zdravlju i bolesti Da 2.5 16 0 14
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
254902 Biofarmacija s farmakokinetikom Da 6.0 30 30 15
254903 Farmakognozija 2 Da 6.0 30 30 15
254899 Imunologija Da 3.5 30 0 0
254901 Klinička biokemija s hematologijom Da 7.0 35 15 20
254900 Oblikovanje lijekova 2 Da 4.5 30 15 0
Izborna grupa: 15 Farmacija šesti semestar

Opis: -

Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
254939 Izolacija bioaktivnih prirodnih produkata Da 2.5 15 5 10
254934 Klimatske promjene i zdravlje Da 2.5 15 0 15
254938 Metaloproteini - struktura i mehanizam Da 2.0 5 5 10
254936 Mikrobiom i zdravlje Da 2.5 15 0 5
254937 NMR spektroskopija Da 2.5 10 10 10
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe
  • S - Seminar

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta