Skoči na glavni sadržaj

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Medicinska biokemija, ak. god. 2024/2025

Vrsta studija: integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 10
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
261821 Fizika Da 7.0 30 30 15
228516 Matematika Da 5.0 30 0 30
261820 Opća kemija sa stehiometrijom Da 8.0 50 30 30
228520 Osnove anatomije Da 3.0 15 0 15
261819 Stanična biologija s genetikom Da 7.0 30 30 15
234366 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
261818 Uvod u studij medicinske biokemije Da 2.0 15 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
261824 Analitička kemija Da 7.0 35 35 15
269900 Bioetika Da 2.0 15 0 5
261822 Citologija i histologija Da 4.0 30 10 15
261823 Fizikalna kemija Da 8.0 30 45 15
261825 Fiziologija Da 7.0 45 0 30
234370 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe
  • S - Seminar

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta