Skoči na glavni sadržaj

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Farmacija, ak. god. 2024/2025

Vrsta studija: integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 10
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
228517 Fizika Da 5.0 30 15 15
261775 Fiziologija i osnove anatomije Da 6.0 45 0 30
228515 Matematika Da 5.0 30 0 30
261774 Opća kemija sa stehiometrijom Da 9.0 45 30 40
261773 Stanična biologija s genetikom Da 5.5 30 25 15
234365 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
261772 Uvod u farmaciju Da 0.0 15 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P V S
261776 Analitička kemija Da 9.0 45 45 20
261778 Biostatistika Da 3.0 15 0 15
86240 Farmaceutska botanika Da 7.5 30 30 15
261777 Fizikalna kemija Da 9.0 45 45 15
261779 Stručna praksa 1 Da 1.0 0 30 0
234368 Tjelesna i zdravstvena kultura Ne 0.0 0 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe
  • S - Seminar

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta