Skoči na glavni sadržaj

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Organizacijska struktura

 • Centar za primijenjenu farmaciju

 • Centar za primijenjenu medicinsku biokemiju

 • Zavod za analitičku kemiju

 • Zavod za analitiku i kontrolu lijekova

 • Zavod za biofiziku

 • Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju

 • Zavod za farmaceutsku botaniku

 • Zavod za farmaceutsku kemiju

 • Zavod za farmaceutsku tehnologiju

 • Zavod za farmakognoziju

 • Zavod za farmakologiju

 • Zavod za fizikalnu kemiju

 • Zavod za kemiju prehrane

 • Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju

 • Zavod za mikrobiologiju

 • Zavod za opću i anorgansku kemiju

 • Zavod za organsku kemiju