Skoči na glavni sadržaj

Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci

Popis nastavnika i suradnika

Ime i prezime prezime Zvanje
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić Anić Vučinić izvanredni profesor
doc. dr. sc. Damir Arbula Arbula docent
Anita Badurina Filipin, prof., v. pred. Badurina Filipin viši predavač
prof. dr. sc. Robert Basan Basan redoviti profesor
doc. dr. sc. Angela Bašić-Šiško Bašić-Šiško docent
izv. prof. dr. sc. Paolo Blecich Blecich izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Igor Bonefačić Bonefačić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Sanjin Braut Braut redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Marino Brčić Brčić redoviti profesor
prof. dr. sc. Josip Brnić Brnić redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Dražen Brščić Brščić docent
doc. dr. sc. Ozren Bukovac Bukovac docent
prof. dr. sc. Neven Bulić Bulić redoviti profesor
prof. dr. sc. Zlatan Car Car redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Goran Cukor Cukor redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Marko Čanađija Čanađija redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Zoran Čarija Čarija redoviti profesor u trajnom izboru
Vanja Čotić Poturić, dipl. ing., v. pred. Čotić Poturić viši predavač
prof. dr. sc. Nelida Črnjarić Črnjarić redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Roko Dejhalla Dejhalla redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Boris Delač Delač izvanredni profesor
prof. dr. sc. Mira Dimitrić Dimitrić redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Sandro Doboviček Doboviček izvanredni profesor
mr. sc. Branka Dobraš, v. pred. Dobraš viši predavač
prof. dr. sc. Julijan Dobrinić Dobrinić redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Simon Dobrišek Dobrišek izvanredni profesor
doc. dr. sc. Viktor Dragičević Dragičević docent
izv. prof. dr. sc. Ivan Dražić Dražić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Siniša Družeta Družeta redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Nataša Erceg Erceg izvanredni profesor
doc. Marko Fabić, dipl. ing. Fabić docent
prof. dr. sc. Renato Filjar Filjar redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Matej Fonović Fonović docent
doc. dr. sc. Vladimir Franki Franki docent
prof. dr. sc. Dubravko Franković Franković redoviti profesor
prof. dr. sc. Marina Franulović Franulović redoviti profesor u trajnom izboru
izv. prof. dr. sc. Vladimir Glažar Glažar izvanredni profesor
prof. dr. sc. Vera Gradišnik Gradišnik redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Goran Gregov Gregov izvanredni profesor
doc. dr. sc. Marko Gulić Gulić docent
prof. dr. sc. Marko Hadjina Hadjina redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Darko Huljenić Huljenić izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Dario Iljkić Iljkić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Ivo Ipšić Ipšić redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. David Ištoković Ištoković docent
izv. prof. dr. sc. Stefan Ivić Ivić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Lara Jelenc Jelenc redoviti profesor
prof. dr. sc. Miroslav Joler Joler redoviti profesor u trajnom izboru
prof. dr. sc. Zoran Jurković Jurković redoviti profesor u trajnom izboru
izv. prof. dr. sc. Ervin Kamenar Kamenar izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Vedran Kirinčić Kirinčić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Vitomir Komen Komen redoviti profesor
doc. dr. sc. Nenad Kralj Kralj docent
prof. dr. sc. Lado Kranjčević Kranjčević redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Sanjin Kršćanski Kršćanski izvanredni profesor
prof. dr. sc. Elso Kuljanić Kuljanić professor emeritus
prof. dr. sc. Domagoj Lanc Lanc redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Kristijan Lenac Lenac redoviti profesor u trajnom izboru
prof. dr. sc. Kristian Lenić Lenić redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Jonatan Lerga Lerga redoviti profesor
prof. dr. sc. Neven Lovrin Lovrin redoviti profesor u trajnom zvanju
Igor Lulić, mag. math., v. pred. Lulić viši predavač
izv. prof. dr. sc. Sandi Ljubić Ljubić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Senka Maćešić Maćešić redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Kristina Marković Marković izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Tea Marohnić Marohnić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Dario Matika Matika redoviti profesor
prof. dr. sc. Tin Matulja Matulja redoviti profesor
izv. prof. Goran Mauša, dipl. ing. Mauša izvanredni profesor
prof. dr. sc. Špiro Milošević Milošević professor emeritus
prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić Mrakovčić redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Vedran Mrzljak Mrzljak izvanredni profesor
prof. dr. sc. Duško Pavletić Pavletić redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. Tomaž Pepelnjak Pepelnjak izvanredni profesor
prof. dr. sc. Milovan Perić Perić redoviti profesor
prof. dr. sc. Mladen Perinić Perinić redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Tomislav Plavšić Plavšić docent
doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan Poljančić Beljan docent
izv. prof. dr. sc. Rene Prenc Prenc izvanredni profesor
prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić Prpić-Oršić redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Domagoj Rubeša Rubeša redoviti profesor
doc. Rajko Rubeša, dipl. ing. Rubeša docent
prof. dr. sc. Biserka Runje Runje redoviti profesor
prof. dr. sc. Tomislav Senčić Senčić redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Loredana Simčić Simčić izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Ante Skoblar Skoblar izvanredni profesor
prof. dr. sc. Saša Sladić Sladić redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza Smokvina Hanza izvanredni profesor
doc. dr. sc. Jelena Srnec Novak Srnec Novak docent
prof. dr. sc. Nino Stojković Stojković redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Viktor Sučić Sučić redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Jerko Škifić Škifić redoviti profesor
prof. dr. sc. Ivan Štajduhar Štajduhar redoviti profesor
mr. sc. Melita Štefan Trubić, v. pred. Štefan Trubić viši predavač
doc. dr. sc. Graciela Šterpin Valić Šterpin Valić docent
izv. prof. dr. sc. Goranka Štimac Rončević Štimac Rončević izvanredni profesor
prof. dr. sc. Mladen Tomić Tomić redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Luka Traven Traven izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Sanjin Troha Troha izvanredni profesor
prof. dr. sc. Anica Trp Trp redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Anton Turk Turk izvanredni profesor
prof. dr. sc. Goran Turkalj Turkalj redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Marko Valčić Valčić docent
mr. sc. Elisa Velčić Janjetić, v. pred. Velčić Janjetić viši predavač
prof. dr. sc. Alfredo Višković Višković redoviti profesor
prof. dr. sc. Saša Vlahinić Vlahinić redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Ivan Volarić Volarić docent
prof. dr. sc. Miroslav Vrankić Vrankić redoviti profesor u trajnom izboru
izv. prof. dr. sc. Željko Vrcan Vrcan izvanredni profesor
prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović Vrsalović redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić Vukić Lušić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Igor Wolf Wolf redoviti profesor
prof. dr. sc. Albert Zamarin Zamarin redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Saša Zelenika Zelenika redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Samir Žic Žic izvanredni profesor
prof. dr. sc. Roberto Žigulić Žigulić redoviti profesor u trajnom zvanju
mr. sc. Marijana Živić Đurović, v. pred. Živić Đurović viši predavač

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta