Skoči na glavni sadržaj

Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci

Organizacijska struktura

 • Zavod za automatiku i elektroniku

 • Katedra za elektroniku, robotiku i automatiku

 • Katedra za mjerene sustave

 • Katedra za signale i sustave

 • Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije

 • Katedra za dinamiku plovnih objekata

 • Katedra za konstrukciju plovnih objekata

 • Katedra za otpor i propulziju broda

 • Katedra za projektiranje plovnih objekata

 • Katedra za tehnologiju i organizaciju brodogradnje

 • Zavod za elektroenergetiku

 • Katedra za električna postrojenja i elektroenergetske sustave

 • Katedra za električne strojeve i pogone

 • Katedra za opću elektrotehniku

 • Zavod za industrijsko inženjerstvo i menadžment

 • Katedra za mjerenja i kvalitetu

 • Katedra za organizaciju i operacijski menadžment

 • Katedra za proizvodne tehnologije

 • Katedra za proizvodnu opremu i robotiku

 • Katedra za projektiranje procesa

 • Zavod za inženjerstvo materijala

 • Katedra za inženjerstvo materijala

 • Katedra za strukturu i svojstva materijala

 • Zavod za konstruiranje

 • Katedra za inženjersku grafiku

 • Katedra za konstruiranje i precizno inženjerstvo

 • Katedra za konstrukcijske elemente

 • Katedra za prijenosnike snage i transportna sredstva

 • Zavod za matematiku, fiziku i strane jezike

 • Katedra za primjenjenu matematiku i fiziku

 • Katedra za strane jezike

 • Zavod za mehaniku fluida i računalno inženjerstvo

 • Katedra za mehaniku fluida i hidrauličke strojeve

 • Katedra za računarsko inženjerstvo

 • Zavod za računarstvo

 • Katedra za inteligentne računalne sustave

 • Katedra za komunikacijske sustave

 • Katedra za programsku podršku

 • Zavod za tehničku mehaniku

 • Katedra za čvrstoću konstrukcija

 • Katedra za dinamiku strojeva

 • Katedra za mehaniku tijela

 • Zavod za termodinamiku i energetiku

 • Katedra za brodsko strojarstvo

 • Katedra za procesno energetsko strojarstvo i zaštitu okoliša

 • Katedra za tehniku hlađenja

 • Katedra za termodinamiku i termotehniku

 • Služba općih i kadrovskih poslova

 • Služba studentske evidencije

 • Centar za digitalne servise

 • Dekanat

 • Financijska služba

 • Knjižnica

 • Računalni centar

 • Služba komercijale i nabave

 • Tehnička služba

 • Ured za projekte i transfer tehnologije