Skoči na glavni sadržaj

Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci

Popis predmeta

Naziv Šifra
Organizacija i ekonomika 31853
Hidraulički strojevi 32605
Stručna praksa I 32629
Stručna praksa I 32633
Toplinski strojevi i uređaji 2 32647
Automatizacija 35566
Osiguranje kvalitete 35567
Izborni projekt - Hidraulički strojevi 37280
Izborni projekt - Mehanika fluida 37281
Izborni projekt - Proizvodni strojevi, alati i naprave 37283
Izborni projekt - Tehnološki procesi 37284
Izborni projekt - Toplinski strojevi i uređaji 37286
Izborni projekt - Uvod u plovne objekte 37332
Izborni projekt - Brodske forme 37333
Izborni projekt - Osnove gradnje broda 37334
Izborni projekt - Plovnost i stabilitet broda 37336
Izborni projekt - Tehnologija brodogradnje 37339
Izborni projekt - Oprema broda 37340
Izborni projekt - Električne mreže 37443
Izborni projekt - Električni strojevi 37445
Izborni projekt - Elektronika I 37446
Izborni projekt - Elektronika II 37449
Izborni projekt - Elementi automatizacije postrojenja 37451
Izborni projekt - Energetska elektronika 37454
Izborni projekt - Mjerenja u elektrotehnici 37455
Izborni projekt - Osnove regulacijske tehnike 37457
Izborni projekt - Programiranje 37459
Izborni projekt - Materijali I 40121
Programiranje 43921
Mehanika I 43924
Materijali 43925
Osnove elektrotehnike 43926
Mehanika II 43929
Čvrstoća 43930
Tehničko crtanje 43931
Fizika 43934
Osnove elektrotehnike ST I 43935
Materijali i tehnološki postupci 43936
Osnove elektrotehnike ST II 43937
Digitalna logika ST 43938
Mehanika i elementi konstrukcija 43939
Inženjerska vizualizacija 44067
Vibracije 44074
Laboratorijske vježbe u termotehnici 44078
Brodska elektrotehnika 44080
Projekt - Inženjerska vizualizacija 44149
Projekt - Konstrukcijski elementi robota 44158
Stručna praksa II 44159
Modeliranje u tehnici 44205
Metoda konačnih elemenata čvrstih tijela 44208
Obrada odvajanjem čestica 44210
Projekt - Tehnologija oblikovanja 44211
CNC/NC obradni strojevi 44213
Marketing 44216
Projekt - Vibracije 44237
Projekt - Energetski i procesni uređaji 44245
Projekt - Numeričko modeliranje u termodinamici 44246
Kompresori 44247
Projekt - Kompresori 44249
Projekt - Toplinske turbine 44250
Projekt - Brodski sustavi 44346
Zaštita materijala 44354
Projekt - Zaštita materijala 44356
Ljevarstvo 44357
Projekt - Brodska elektrotehnika 44433
Projekt - Metodologija gradnje plovnih objekata 44434
Projekt - Hidrodinamika plovnih objekata II 44435
Projekt - Tehnološki proces gradnje broda 44436
Strukturna analiza broda 44437
Opremanje i remont broda 44438
Projekt - Strukturna analiza broda 44439
Projekt - Opremanje i remont broda 44440
Projekt - Konstrukcija malih plovnih objekata 44445
Stručna praksa II 44447
Upravljanje elektromotornim pogonima 44449
Osnove robotike 44450
Pogonski i radni strojevi 44455
Projekt - Prijenos i distribucija električne energije 44460
Stručna praksa II 44461
Sustavi digitalnog upravljanja 44462
Analogna obrada signala 44463
Automatizirana instrumentacija 44464
Projektiranje električnih postrojenja 44466
Projekt - Automatizirana instrumentacija 44468
Projekt - Elektrane 44469
Projekt - Projektiranje električnih postrojenja 44470
Engleski jezik I 46767
Engleski jezik II 46771
Konstrukcijski elementi I 51145
Stručna praksa 1 51149
Završni rad 51483
Izvori energije 51486
Postupci toplinske obrade 51487
Gradnja i održavanje malih plovnih objekata SV 51488
Osnove dinamike broda 51490
Osnove gradnje broda 51635
Stručna praksa I 51637
Oprema broda 51643
Tehnologija brodogradnje 51646
Zaštita okoliša 51648
Završni rad 51650
Njemački jezik I 51657
Njemački jezik II 51658
Elektronika I 51662
Električne mreže 51663
Elektronika II 51665
Osnove regulacijske tehnike 51666
Stručna praksa I 51667
Električni strojevi 51676
Izborni projekt - Osnove elektrotehnike I 51682
Izborni projekt - Osnove elektrotehnike II 51683
Elementi automatizacije postrojenja 51684
Elektromotorni pogoni 51697
Završni rad 51699
Automatsko upravljanje 51700
Mehanika fluida ST 51757
Toplina 51758
Tehnologija obrade II 51759
Elementi strojeva I 51760
Njemački jezik I 51762
Elementi strojeva II 51763
Obradni strojevi 51764
Toplinski strojevi i uređaji I 51765
Njemački jezik II 51767
Grijanje i klimatizacija 51770
Alati i naprave 51771
Energetika u procesnoj industriji 51772
Mjerna tehnika ST 51773
Zavarivanje 51774
Konstruiranje 51775
Osnove mehatronike 51776
Organizacija i upravljanje proizvodnjom 51779
Zaštita okoliša i radne sredine 51780
Procesna oprema i uređaji 51783
Brodski sustavi, pomoćni strojevi i uređaji 51795
Stručna praksa 2 51793
Završni rad 51794
Proizvodni sustavi 51796
Tehnološki procesi u procesnoj industriji 51797
Hidraulika i pneumatika 51799
Automatizacija ST 51801
Osiguranje kvalitete ST 51803
Radiokomunikacije ST 51807
Hidrostatika broda 51910
Brodske forme 51908
Strukturni elementi broda 51911
Tehnologija brodogradnje I 51912
Elementi strojeva I BG 51913
Tehnologija brodogradnje II 51914
Oprema broda ST 51916
Gradnja i održavanje malih plovnih objekata 51917
Stručna praksa II 51918
Završni rad 51919
Osnivanje plovnih objekata 51920
Linearne električne mreže 51954
Mehatronika 51956
Osnove energetske elektronike 51958
Osnove automatske regulacije 51959
Stručna praksa I 51960
Digitalna računala 51961
Elektroenergetska postrojenja 51962
Informacije i komunikacije 51963
Telekomunikacijski uređaji i mreže 51964
Računalne mreže ST 51965
Svjetlovodne mreže 51966
Električne energetske mreže 51967
Zaštita električnih postrojenja 51969
Osnove električnih strojeva 51970
Stručna praksa II 51972
Završni rad 51973
Izgradnja i održavanje elektroenergetskih postrojenja 51974
Osnove projektiranja elektroenergetskih postrojenja 51975
Izborni projekt - Materijali II 58342
Tehnološki procesi 61616
Tehnološki procesi gradnje i remonta broda 61617
Konstrukcija broda 61620
Mjerenja u elektrotehnici ST 61621
Elektroničke komponente i osnovni sklopovi 61622
Elementi elektroenergetskih postrojenja 61624
Algoritmi i strukture podataka 61651
Operacijski sustavi 61652
Baze podataka 61655
Stručna praksa I 61658
Projekt - Analogna obrada signala 61679
Projekt - Sustavi digitalnog upravljanja 61691
Projekt - Automatizacija postrojenja i procesa 61692
Mehatronički sustavi 61683
Vođenje elektroenergetskog sustava 61689
Projekt - Digitalna obrada signala 61693
Projekt - Optoelektronika 61694
Projekt - Elektroenergetski sustavi 61695
Projekt - Zaštita i automatika električnih postrojenja 61696
Diplomski rad 61702
Osnivanje plovnih objekata I 61749
Upravljanje kvalitetom 61752
Projekt - Osnivanje plovnih objekata I 61754
Projekt - Stabilitet broda u eksploataciji 61755
Projekt - Pomorstvenost plovnih objekata 61756
Brodski pogonski strojevi 61762
Organizacija i poslovanje brodogradilišta 61764
Diplomski rad 61765
Ugovaranje plovnih objekata 61767
Projektiranje proizvodnih sustava 61812
Industrijska robotika 61832
Projektiranje tehnoloških procesa 61833
Motori 61839
Termoenergetska postrojenja 61840
Napredni proizvodni postupci 61844
Projekt - Elementi transportne tehnike 61858
Projekt - Optimizacije u tehnici 61864
Projekt - Industrijska robotika 61865
Projekt - Projektiranje tehnoloških procesa 61866
Projekt - Projektiranje proizvodnih sustava 61867
Projekt - Metoda konačnih elemenata čvrstih tijela 61869
Projekt - Obnovljivi izvori energije 61875
Projekt - Tehnika hlađenja 61876
Projekt - Termoenergetska postrojenja 61877
Projekt - Brodski termotehnički sustavi 61879
Projekt - Motori 61881
Projekt - Brodski energetski uređaji 61882
Diplomski rad 61894
Računalom integrirana proizvodnja 61898
Proizvodni management 61900
Laboratorijske vježbe A 61911
Laboratorijske vježbe B 61914
Računalna simulacija proizvodnih procesa 61916
Primjena umjetne inteligencije 61917
Spajanje materijala 93043
Regulacija i upravljanje dinamičkim sustavima 93045
Tehnički izmjenjivači topline 93047
Ugradbeni računalni sustavi 72679
Razvoj web aplikacija 72680
Izborni projekt - Građa računala 72685
Izborni projekt - Operacijski sustavi 72686
Izborni projekt - Algoritmi i strukture podataka 72687
Izborni projekt - Baze podataka 72688
Izborni projekt - Računalne mreže 72689
Izborni projekt - Računalom podržana mjerenja 72690
Izborni projekt - Ugradbeni računalni sustavi 72691
Izborni projekt - Razvoj web aplikacija 72692
Izborni projekt - Računalna grafika 72693
Završni rad 72696
Engleski jezik I 74219
Engleski jezik I 74222
Engleski jezik I 74223
Engleski jezik II 74224
Engleski jezik II 74225
Engleski jezik II 74227
Matematika I 92851
Materijali I 92856
Inženjerska grafika 92858
Matematika II 92859
Čvrstoća konstrukcija I 92861
Dinamika 92862
Mehanika fluida 92863
Mjerenja i kontrola kvalitete 92865
Računarske metode 92866
Hidraulički strojevi 92868
Konstrukcijski elementi II 92872
Toplinski strojevi i uređaji 92873
Izborni projekt - Računarske metode 92882
Proizvodni strojevi, alati i naprave 92875
Tehnološki procesi 92876
Konstruiranje i oblikovanje 92877
Računarska analiza konstrukcija 92878
Tehnika grijanja 92880
Izborni projekt - Čvrstoća konstrukcija I 92881
Izborni projekt - Konstruiranje i oblikovanje 92883
Izborni projekt - Računarska analiza konstrukcija 92884
Izborni projekt - Tehnika grijanja 92886
Energetski sustavi 92887
Računarsko inženjerstvo 92889
Brodski pomoćni strojevi 92890
Matematika I 92960
Materijali I 92961
Inženjerska grafika 92965
Matematika II 92966
Čvrstoća konstrukcija 92968
Dinamika 92971
Mehanika fluida 92972
Brodske forme 92976
Plovnost i stabilitet broda 92977
Hidrodinamika plovnih objekata I 92981
Matematika I 93006
Osnove elektrotehnike I 93007
Matematika II 93009
Osnove elektrotehnike II 93010
Mehanika i elementi konstrukcija 93011
Termodinamika i energetika 93012
Energetska elektronika 93013
Elektroenergetske mreže 93014
Električna postrojenja 93022
Matematika I 93027
Matematika II 93029
Građa računala 93030
Konstrukcijski elementi robota 93056
Komponente mehatroničkih sustava 93057
Održavanje 93063
Energetski i procesni uređaji 93068
Toplinske turbine 93069
Metodologija gradnje plovnih objekata 93086
Hidrodinamika plovnih objekata II 93087
Konstrukcija malih plovnih objekata 93091
Prijenos i distribucija električne energije 93093
Stabilitet broda u eksploataciji 93151
Pomorstvenost plovnih objekata 93153
Objekti morske tehnologije 93154
Projekt - Osnivanje brodogradilišta 93155
Osnivanje plovnih objekata II 93156
Upravljanje projektima u brodogradnji 93157
Projektiranje malih plovnih objekata 93158
Oprema malih plovnih objekata 93159
Elektroenergetski sustavi 93160
Zaštita i automatika električnih postrojenja 93161
Energetska postrojenja 93162
Projekt - Mehatronički sustavi 93163
Fizika I 84167
Fizika II 84169
Matematika I 84233
Matematika I 84235
Matematika I 84236
Matematika II 84237
Matematika II 84238
Matematika II 84239
Signali i sustavi 84240
Signali i sustavi 84241
Engleski jezik I 84258
Engleski jezik I 84259
Engleski jezik I 84260
Engleski jezik II 84261
Engleski jezik II 84262
Engleski jezik II 84263
Osnove konstruiranja 84294
Stohastička matematika 88151
Mobilne komunikacije 88154
Stručna praksa II 88156
Objektno orijentirano programiranje 88157
Programiranje ugradbenih sustava 88158
Asistivna tehnologija 88161
Usluge zasnovane na lokaciji 88163
Digitalna obrada slike 88164
Računalna obrada govora i jezika 88165
Razvoj mobilnih aplikacija 88168
Projekt - Napredni algoritmi i strukture podataka 88183
Projekt - Objektno orijentirano programiranje 88185
Projekt - Asistivna tehnologija 88186
Projekt - Usluge zasnovane na lokaciji 88188
Projekt - Digitalna obrada slike 88189
Projekt - Računalna obrada govora i jezika 88190
Projekt - Razvoj mobilnih aplikacija 88191
Projekt - Mobilne komunikacije 88192
Projekt - Programiranje ugradbenih sustava 88193
Napredni operacijski sustavi 93221
Diplomski rad 93222
Programiranje: skriptni jezici 93225
Bežične mreže osjetila 93226
Strojno učenje 93227
Projekt - Napredni operacijski sustavi 93228
Projekt - Programiranje: skriptni jezici 93230
Projekt - Bežične mreže osjetila 93231
Projekt - Strojno učenje 93232
Elementi transportne tehnike 111776
Termodinamika smjesa 111778
Obnovljivi izvori energije 111779
Brodski termotehnički sustavi 111780
CAE u razvoju proizvoda 111783
Upravljanje mehatroničkim sustavima 111784
Numeričko modeliranje hidrauličkih strojeva 111785
Primjena paralelnog računanja 111786
Stabilnost konstrukcija 111790
Mehanika kompozita 111791
Tehnika klimatizacije i automatska regulacija 111792
Projekt - CAE u razvoju proizvoda 111795
Projekt -Tehnika klimatizacije i automatska regulacija 111816
Numeričke metode u konstruiranju 111829
Plinska tehnika 111832
Toplinska mjerenja 111833
Inženjerstvo zaštite okoliša 111834
Oprema procesnih postrojenja 111835
Brodski propulzori 111836
Brodski palubni strojevi 111837
Transportni sustavi 111838
Trajnost strojeva i konstrukcija 111840
Dinamika pomorskih konstrukcija 111841
Goriva, maziva i voda 111842
CAD/CAPP/CAM 118643
Programiranje I 128947
Računalne vještine 128948
Projekt - Napredne računalne mreže 129295
Programski određen radio 129296
Projekt - Programski određen radio 129297
Elektrotehnika 142364
Elektrotehnika 142368
Tehnologija materijala 142389
Elektrotehnika R 142390
Elektronika 142391
Tjelesna i zdravstvena kultura 142392
Primjena računala ST 142393
Tehnologija obrade I 142394
Plovni objekti 142395
Tehničko dokumentiranje 142398
Prijenosnici snage 142402
Projekt - Prijenosnici snage 142403
Projekt - Metalni materijali 142404
Dinamika fluida 142406
Projekt - Modeliranje u tehnici 142407
Termomehanika 142408
Vizualizacija i priprema računalnih simulacija 142409
Uvod u objektno orijentirano programiranje 142844
Računalna grafika 142849
Modeliranje procesnih informacijskih sustava 142851
Platformski nezavisno programiranje 148147
Projekt - Platformski nezavisno programiranje 148148
Programsko inženjerstvo 158232
Računalom podržana mjerenja 158236
Računarske metode 158237
Izborni projekt - Programiranje I 158242
Izborni projekt - Programiranje II 158243
Izborni projekt - Računalne vještine 158246
Termalni procesi materijala 158265
Projekt - Termalni procesi materijala 158267
Mehaničko ponašanje i odabir materijala 158271
Ispitivanje materijala i analiza loma 158279
Projekt - Dinamika fluida 158283
Optimizacije u tehnici 158291
Računarska dinamika fluida 158299
Eksperimentalno ispitivanje u mehanici konstrukcija i strojeva 158300
Programiranje tehničkih aplikacija 158310
Tehnika visokog napona 158336
Tržište električne energije 158337
Komunikacija čovjek stroj 158339
Urbani energetski sustavi 158342
Evolucijska robotika 158345
Optoelektronika 158587
Osnove gradnje broda 160742
Digitalna logika 170729
Izborni projekt - Uvod u objektno orijentirano programiranje 170730
Izborni projekt - Digitalna logika 170731
Uvod u umjetnu inteligenciju 170737
Napredni algoritmi i strukture podataka 170750
Projekt - Mobilna robotika 170768
Primjena računala u inženjerstvu 185368
Primjena računala u inženjerstvu 185369
Programska podrška u inženjerstvu 185370
Termodinamika I 187200
Inženjerska statistika 187201
Izborni projekt - Inženjerska statistika 187203
Računalne simulacije u tehnici 187210
Osnove primjene metode konačnih elemenata 187213
Uvod u vođenje i upravljanje plovnim objektima 187217
Inženjerska statistika 187218
Digitalna elektronika 187228
Izborni projekt - Digitalna elektronika 187229
Izborni projekt - Električna postrojenja 187230
Izborni projekt - Inženjerska matematika ET 187232
Izborni projekt - Programska podrška u inženjerstvu 187233
Inženjerska matematika 187332
Termodinamika II 187334
Mehaničke konstrukcije 187336
Projekt - Mehaničke konstrukcije 187344
Teorija strojeva i mehanizama 187346
Numeričko modeliranje u termodinamici 187347
Brodski sustavi 187349
Modeliranje hidrauličkih i pneumatskih sustava 187359
Projekt - Modeliranje hidrauličkih i pneumatskih sustava 187360
Analiza sustava i podataka 187361
Brodski energetski uređaji 187367
Odobalne operacije 187368
Računalno modeliranje sustava u termoenergetici i termotehnici 187384
Inženjerska matematika 187446
Projekt - Objekti morske tehnologije 187447
Projekt - Dinamika pomorskih konstrukcija 187448
Numerička i stohastička matematika 187451
Mikrovalno inženjerstvo 187452
Projekt - Mikrovalno inženjerstvo 187454
Projekt - Upravljanje elektromotornim pogonima 187455
Elektrane 187456
Projekt - Elektromagnetizam 187457
Automatizacija 187758
Automatizacija 187760
Projekt - Odobalne operacije 188193
Precizne konstrukcije i tehnologija mikrosustava 191294
Mikro - i nanoelektromehanički sustavi 191295
Projekt - Precizne konstrukcije i tehnologija mikrosustava 191411
Statika 225937
Kinematika 225938
Inženjersko oblikovanje 225940
Proizvodne tehnologije 225945
Upravljanje proizvodnjom 225946
Izborni projekt - Upravljanje proizvodnjom 225947
Organizacija poslovnih sustava 225948
Materijali III 225949
Inženjerska matematika ET 225966
Osnove elektroenergetike i održivog razvoja 225967
Organizacija poslovnih sustava 225969
Statika 225974
Kinematika 225977
Inženjersko oblikovanje 225979
Termodinamika BG 225981
Uvod u plovne objekte 225984
Osnove konstrukcijskih elemenata 225986
Strukturni elementi broda 225990
Konstrukcija broda 225993
Izborni projekt - Strukturni elementi broda 225995
Izborni projekt - Konstrukcija broda 225996
Organizacija poslovnih sustava 225999
Računarsko modeliranje u brodogradnji 226005
Uvod u fiziku 226055
Programiranje II 226066
Inženjerska matematika R 226067
Računalne mreže 226069
Organizacija poslovnih sustava 226070
Automatizacija 226071
Čvrstoća konstrukcija II 226082
Metodičko konstruiranje i razvoj proizvoda 226084
Projekt - Komponente mehatroničkih sustava 226085
Projekt - Metodičko konstruiranje i razvoj proizvoda 226086
Metalni materijali 226087
Nemetalni materijali 226089
Proizvodni menadžment 226091
Tehnologija oblikovanja 226103
Projekt - Proizvodni menadžment 226107
Projektiranje strukture broda 226270
Numeričke i optimizacijske metode 226271
Tehnološki proces gradnje broda 226272
Projekt - Projektiranje strukture broda 226275
Projekt - Numeričke i optimizacijske metode 226277
Digitalna obrada signala 226279
Elektromagnetizam 226281
Projekt - Tehnika visokog napona 226283
Kodiranje i kriptografija 226305
Mobilna robotika 226306
Interakcija čovjeka i računala 226307
Evolucijsko računarstvo 226308
Projekt - Kodiranje i kriptografija 226309
Projekt - Interakcija čovjeka i računala 226310
Inženjerska grafika 226311
Napredne računalne mreže 226313
Materijali II 229895
Materijali II 229896
Projekt - Evolucijsko računarstvo 230222
Izborni projekt - Konstrukcijski elementi II 230472
Projektni menadžment 230516
Mjerenja u elektrotehnici 230631
Projekt - Vođenje elektroenergetskog sustava 230650
Metodologija znanstvenoistraživačkog rada 232421
Matematičko modeliranje i numeričke metode 232422
Metode optimizacije 232423
Statističke metode i stohastički procesi 232424
CAM, CAP, CAD/NC-CIM 232425
Deformabilnost i suvremeno oblikovanje deformiranjem 232426
Inteligentni proizvodni sustavi 232427
Metode simulacije u proizvodnji 232428
Inteligentni roboti i manipulatori 232429
Izabrana poglavlja iz mehaničkog ponašanja i zamora materijala 232430
Mehanika oštećivanja i prijeloma materijala 232432
Korozija i zaštita od korozije 232433
Održiva proizvodnja 232435
Izabrana poglavlja iz konvencionalne obrade odvajanjem čestica 232436
Izabrana poglavlja iz nekonvencionalnih postupaka obrade 232438
Optimizacija tehnoloških procesa 232488
Planiranje i vođenje proizvodnje 232490
Razvojni i proizvodni management 232493
Toplinska obrada i inženjerstvo površina 232495
Ispitivanje materijala 232497
Izabrana poglavlja iz toplinskih znanosti 232499
Numeričko modeliranje prijelaza topline 232500
Eksperimentalne metode u toplinskoj tehnici i termoenergetici 232503
Izabrana poglavlja iz tehnike hlađenja 232504
Izabrana poglavlja iz izmjenjivača topline 232505
Izabrana poglavlja iz grijanja i klimatizacije 232506
Primjena mjera energetske učinkovitosti 232507
Izabrana poglavlja iz motora s unutarnjim izgaranjem 232508
Suvremene konstrukcije motora 232509
Trajnost i pouzdanost termoenergetskih sustava 232510
Izabrana poglavlja iz brodskih energetskih postrojenja 232511
Izabrana poglavlja iz brodskih strojnih kompleksa 232512
Izabrana poglavlja iz toplinskih turbostrojeva 232513
Termodinamička analiza procesa 232514
Numeričko modeliranje u tehnici hlađenja 232515
Izabrana poglavlja iz obnovljivih izvora energije 232516
Numeričko modeliranje procesa izgaranja 232517
Optimizacija energetskih sustava 232518
Elastomehanika i plastomehanika 232519
Nelinearna analiza konstrukcija 232520
Izabrana poglavlja iz termomehanike 232521
Vibracije i trajnost strojeva i konstrukcija 232522
Zaštita od buke i vibracija 232523
Strujanje slobodnom površinom 232524
Turbulentno strujanje 232525
Mehanika kompozitnih konstrukcija 232526
Nanomehanika 232527
Dinamika nelinearnih mehaničkih sustava 232528
Cjelovitost konstrukcija 232529
Računarska analiza stabilnosti konstrukcija 232530
Računarska mehanika fluida 232531
Hidrodinamika turbostrojeva 232532
Modeliranje nestacionarnog strujanja u cjevovodima 232533
Opremanje plovnih i pučinskih objekata 232534
Metodologija projektiranja plovnih objekata 232535
Pomorstvenost i upravljivost plovnih objekata 232536
Izabrana poglavlja iz otpora plovnih objekata 232537
Izabrana poglavlja iz metodologije gradnje plovnih objekata 232538
Izabrana poglavlja iz propulzije plovnih objekata 232539
Izabrana poglavlja iz dinamike plovnih objekata 232540
Izabrana poglavlja iz osnivanja plovnih objekata 232541
Izabrana poglavlja iz projektiranja strukture pomorskih konstrukcija 232542
Specijalni mehanički prijenosnici 232543
Principi konstrukcija visokih i ultravisokih preciznosti 232544
Modeliranje oštećenja i analiza nosivosti elemenata i sklopova 232545
Izabrana poglavlja iz znanosti o konstruiranju 232546
Modeliranje naprednih inženjerskih konstrukcija iz inovativnih materijala 232547
Napredne metode regulacije u preciznom inženjerstvu 232548
Izabrana poglavlja iz transportnih sredstava u industriji 232549
Podatljivi elementi i mehanizmi 232550
Izabrana poglavlja iz konstrukcijskih elemenata 232551
Višebrzinski mehanički pretvarači 232552
Izabrana poglavlja iz zupčastih prijenosnika 232553
Izabrana poglavlja iz hidrostatskih i pneumatskih prijenosnika 232554
Potpuno upravljanje kvalitetom 232555
Statistička kontrola procesa 232557
Projektiranje baze podataka 232558
Poslovno odlučivanje 232559
Pouzdanost tehničkih sustava 232560
Projektni menadžment u razvoju proizvoda i proizvodnih sustava 232561
Inteligentni sustavi 232562
Strateški menadžment i konkurentnost 232563
Inženjerstvo kvalitete 232564
Sigurnost tehničkih sustava 232565
Izabrana poglavlja iz zaštite okoliša 232566
Upravljanje održivim razvojem i zaštita okoliša 232567
Zaštita mora i priobalja 232568
Gospodarenje otpadom 232569
Onečišćenje bukom 232570
Računalno modeliranje širenja onečišćenja 232571
Numeričko modeliranje strujanja u okolišu 232572
Zaštita okoliša u tehnici hlađenja 232573
Inženjerstvo zaštite okoliša u energetici i industriji 232574
Mikrobiološko onečišćenje u vodama 232575
Mješovita obrada signala 232576
Elektromagnetsko modeliranje 232577
Fotoničke komponente 232578
Mjerenje i analiza kvalitete električne energije 232579
Analiza i obrada nestacionarnih signala 232580
Ambijentalna inteligencija 232581
Napredne metode digitalne obrade signala 232582
Industrijski digitalni sustava upravljanja 232583
Uslužna robotika 232584
Energetska efikasnost u elektroenergetici 232585
Modeliranje sustava za prijenos i distribuciju električne energije 232586
Sustavi upravljanja sinkronim strojevima 232587
Optimiranje u elektroenergetskom sustavu 232588
Aktivne distribucijske mreže 232589
Inteligentni elektroenergetski sustavi - Smart Grids 232603
Izabrana poglavlja iz energetskih komponenti i sustava obnovljivih izvora energije 232641
Elementi energetske tranzicije 232642
Teorija informacija s primjenama 232643
Primijenjeno strojno učenje 232644
Oblikovanje i vrednovanje naprednih interaktivnih sustava 232645
Odabrana poglavlja iz komunikacijskih mreža 232646
Računalna percepcija 232647
Nosivo računarstvo 232648
Inteligentni sustavi 232649
Uvod u meko računarstvo i primjene 232651
Matematika sa statistikom S CO 233798
Oblikovanje pomoću računala S CO 233799
Mehanika S CO 233800
Osnove tehnoloških procesa CO 233801
Osnove energetike CO 233802
Primjena računarskih metoda CO 233803
Izborni projekt - Matematika sa statistikom S CO 233804
Izborni projekt - Oblikovanje pomoću računala S CO 233805
Izborni projekt - Mehanika S CO 233806
Izborni projekt - Osnove tehnoloških procesa CO 233807
Izborni projekt - Osnove energetike CO 233808
Izborni projekt - Primjena računarskih metoda CO 233809
Matematika sa statistikom B CO 233810
Oblikovanje pomoću računala B CO 233811
Mehanika B CO 233812
Hidrodinamika broda CO 233813
Izborni projekt - Matematika sa statistikom B CO 233814
Izborni projekt - Oblikovanje pomoću računala B CO 233815
Izborni projekt - Mehanika B CO 233816
Izborni projekt - Hidrodinamika broda CO 233817
Matematika ET CO 233818
Elektromotorni pogoni CO 233819
Signali i sustavi ET CO 233820
Automatika CO 233821
Elektroenergetika CO 233822
Izborni projekt - Matematika ET CO 233823
Izborni projekt - Elektromotorni pogoni CO 233824
Izborni projekt - Signali i sustavi ET CO 233825
Izborni projekt - Automatika CO 233826
Izborni projekt - Elektroenergetika CO 233827
Matematika R CO 233830
Programiranje CO 233831
Građa računala CO 233832
Signali i sustavi R CO 233833
Izborni projekt - Matematika R CO 233834
Izborni projekt - Programiranje CO 233835
Izborni projekt - Građa računala CO 233836
Izborni projekt - Signali i sustavi R CO 233837
Upravljanje kvalitetom i mjeriteljstvo 237990
Upravljanje mehatroničkim sustavima 237987
Projekt - Teorija strojeva i mehanizama 237988
Projektiranje proizvodnih sustava 237989
Nekonvencionalni i aditivni proizvodni postupci 237991
Tehnička logistika 237992
CNC/NC obradni strojevi 237993
CAD/CAPP/CAM 237994
Upravljanje projektima 237997
Tehnika hlađenja 238008
Karakterizacija materijala i analiza loma 238012
Projekt - Karakterizacija materijala i analiza loma 238020
Prerada polimera 238026
Osnivanje brodogradilišta 238028
Zavarivanje 238029
Statistička analiza signala 238040
Automatizacija postrojenja i procesa 238047
Projekt - Osnove robotike 238064
Izborni projekt - Konstrukcijski elementi I 252844
Izborni projekt - Dinamika 252848

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta