Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Katastarska izmjera

Kratica:
47DA01
Opterećenje:
30(P) + 30(PRJ)
Nositelji:

doc. dr. sc. Loris Redovniković

Izvođači:

doc. dr. sc. Loris Redovniković (P, PRJ)

Opis predmeta:
Program predavanja: Katastarska izmjera - analiza postojeće geodetske osnove i projektiranje nove. Analiza neslaganja podataka katastarske evidencije sa stvarnim stanjem uz podršku daljinskih istraživanja. Izbor optimalne metode izmjere. Podjela zemljišta prema načinu i namjeni korištenja. Izrada projekta omeđivanja izmjere zemljišta. Objekt detaljne izmjere, omeđivanje granica područja izmjere, način definiranja granica i izrada skica obilježavanja međnih točaka. Tehnički propisi katastarske izmjere, ocjena kvalitete i razredi točnosti. Dozvoljena odstupanja (stupnjevi tolerancije). Metode katastarske izmjere (fotogrametrijska, polarna i RTK). Kodirana izmjera detalja te izrada plana u analognom i digitalnom obliku. Integracija kodirane tahimetrije i RTK. Izrada skica izmjere i planova. Preciznost i pouzdanost izmjere - kontrole. Postupci izlaganja podataka nove katastarske izmjere. Uređenje građevinskog zemljišta. Snimanje i upis objekata u katastar i zemljišnu knjigu. Izmjera interijera i izrada elaborata etažiranja. Program vježbi: Kodirana tahimetrija. Izmjera interijera - izrada elaborata etažiranja.
Obavezna literatura:

1. Džapo, M.: Izmjera zemljišta. Interna skripta.

2. Medić, V., Fanton, I., Roić, M. (1996): Katastar zemljišta i zemljišna knjiga. Interna skripta.

3. Narodne novine: Zakoni i pravilnici.

Ishodi učenja:

1. Navesti i opisati kronološki slijed radova u sklopu nove katastarske izmjere

2. Razlikovati novu katastarsku izmjeru od tehničke reambulacije

3. Primjetniti razne metode snimanja detalja u sklopu katastarske izmjere

4. Prikazati podatke prikupljene u sklopu katastarske izmjere

5. Objasniti kako izgleda izlaganje na javni uvid

6. Izrađivati geodetske elaborate za potrebe izrade, održavanja i upisa u katastar i zemljišnu knjigu

7. Izmjeriti interijer i izraditi elaborat etažiranja nekretnina

8. Koristiti kodirano snimanje detalja

Legenda

  • P - Predavanja
  • PRJ - Projektantske vježbe