Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Kartografija i GIS

Kratica:
47DB10
Opterećenje:
30(P) + 30(PRJ)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ivka Kljajić

Izvođači:

doc. dr. sc. Ivka Kljajić (P, PRJ)

Opis predmeta:
Desktop GIS, distribuirani GIS, internet GIS, web-GIS. Uloga kartografije u GIS-u. Značajke kartografskih prikaza. Vrste kartografskih prikaza primjenjivih u GIS-u. Transformacije i kartografske projekcije u GIS-u. Mogućnosti GIS-a za izvođenje različitih analiza s podacima na kartografskim prikazima. Oblikovanje i izrada kartografskih prikaza u GIS-u. Kartografski zahtjevi softvera za GIS.
Obavezna literatura:

1. Kraak, M.-J., Ormeling, F.: Cartography, Visualization of Spatial Data, Third Edition, The Guilford Press, 2010.

2. Peterson, G. N.: GIS Cartography: A Guide to Effective Map Design, CRC Press, 2009.

3. Fu, P., Sun, J.: Web GIS: Principles and Applications, Esri Press, 2010.

Preporučena literatura:

4. Jones, Ch.: Geographical Information Systems and Computer Cartography, Routledge, 2013.

5. Peng, Z. R., Tsou, M. H.: Internet GIS: Distributed Geographic Information Services for the Internet and Wireless Networks,. John Wiley and Sons, Inc., 2003.

Ishodi učenja:

1. Razlikovati desktop GIS, distribuirani GIS, internet GIS, web-GIS.

2. Diskutirati o odnosu kartografije i GIS-a.

3. Implementirati GIS za određeno područje primjene ljudske djelatnosti

4. Primijeniti odgovarajuće transformacije i kartografske projekcije.

5. Usporediti različite prikaze u GIS-u s obzirom na kartografske zahtjeve.

Legenda

  • P - Predavanja
  • PRJ - Projektantske vježbe