Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Engleski za akademske potrebe

Šifra:
50370
Kratica:
47OB01
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 10(V) + 20(S)
Nositelji:

Biserka Fučkan-Držić, prof. eng.njem., v. pred.

Izvođači:

Biserka Fučkan-Držić, prof. eng.njem., v. pred. (P, V, S)

Opis predmeta:
Razvijanje jezičnih vještina u kontekstu struke. Praćenje predavanja na jeziku struke. Poučavanje vještine izrade bilježaka na jeziku struke. Case studies na različite teme, npr. Informatika i geodezija, Važnost geoinformacijskih sustava, Novi izazovi u struci, Oblik i veličina Zemlje kao funkcije vremena, Karta kao umjetničko djelo, itd. Uvježbavanja različitih načina prezentiranja stručne tematike. Tehnike učinkovite prezentacije, upotreba vizualnih pomagala. Timsko i individualno prezentiranje materijala na određenu temu. Poučavanje vještine čitanja stručne literature na jeziku struke. Usavršavanje jezika struke uz pomoć Interneta. Pisanje stručnog, odnosno znanstvenog rada na jeziku struke (organizacija pisanog materijala, rečenični uzorci karakteristični za pojedine dijelove pisanog materijala). Transfer pisanog teksta u usmeno izlaganje. Izrada osobnih strukovnih glosara na temelju geodetskog jezičnog korpusa uz pomoć računala. Poslovna etika i odlučivanje (razvijanje govornih jezičnih vještina na stranom jeziku).
Ishodi učenja:

1. Korisnicima i stručnjacima geodetske i srodnih struka prezentirati načela i metode geodezije i geoinformatike te rezultate dobivene njihovom primjenom

2. Sudjelovati na stručnim događanjima i na njima prezentirati mišljenje i rezultate, pisati i prezentirati stručne radove u stručnim publikacijama

3. Planirati o provoditi osobno cjeoživotno, samomotivirano akademsko i stručno obrazovanje

4. Prepoznavati posebne karakteristike engleskog jezika u akademskom kontekstu

5. Razvijati vještine pisanja i govorne komunikacije s naglaskom na akademskom stilu, retoričkim funkcijama, parafraziranju i referenciranju

6. Razvijati vještine i strategije prezentiranja i rezimiranja stručnih materijala

7. Pisati eseje, izvješća i radova

8. Usmeno izlagati na akademske i stručne teme (PowerPoint prezentacija)

9. Pisati sažetke, analize odlomaka teksta, pronalaziti glavne ideje odlomka, sažimati glavne ideje u rečenicu

10. Izrada seminarskog rada

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • V - Vježbe