Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Sustav znanstvenih informacija

Kratica:
47OB02
Opterećenje:
30(P) + 30(PRJ)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ivka Kljajić

Izvođači:

doc. dr. sc. Ivka Kljajić (P, PRJ)

Opis predmeta:
Značajke znanosti. Važnost klasifikacije znanosti. Klasifikacija znanosti u Republici Hrvatskoj. Znanstvene kategorije. Vrste istraživanja. Etika u istraživanju. Izbor predmeta istraživanja i postavljanje hipoteza. Izbor i analiza teme (naslova). Izrada plana istraživanja. Klasifikacija publikacija (primarne, sekundarne i tercijarne). Vrste stručnih, znanstvenih i znanstvenostručnih djela. Vrste djela na visokim učilištima. Online baze podataka: bibliografske baze podataka, citatne baze podataka, baze podataka s cjelovitim tekstom. Prikupljanje i proučavanje stručnih i znanstvenih informacija. Metodologija istraživanja. Osnovne značajke metoda istraživanja. Klasifikacija metoda istraživanja. Struktura stručnog i znanstvenog rada. Prikazivanje rezultata istraživanja. Pisanje stručnog i znanstvenog rada. Jezično-stilska i terminološka obrada rukopisa. Sastavljanje popisa literature. Citiranje izvora literature.
Obavezna literatura:

1. Zelenika, R.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Ekonomski fakultet, Rijeka 1998.

Preporučena literatura:

2. Silobrčić, V.: Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo. Medicinska naklada, Zagreb 1998.

3. Jakobović, Z.: Pisanje i uređivanje stručnih i znanstvenih publikacija, Kiklos - Krug knjige d.o.o., Zagreb 2013.

4. Internetski izvori: Nacionalna i sveučilišna knjižnica - http://www.nsk.hr/

Ishodi učenja:

1. Definirati i objasniti klasifikaciju znanosti u Republici Hrvatskoj.

2. Imenovati i opisati vrste istraživanja.

3. Razlikovati stručna, znanstvena i znanstvenostručna djela te ih učinkovito analizirati.

4. Prikupiti stručne i znanstvene informacije iz primarnih, sekundarnih i tercijarnih publikacija te ih učinkovito koristiti pri sastavljanju popisa literature i citiranja izvora literature.

5. Primijeniti odgovarajuće metode istraživanja pri izradi stručnog i znanstvenog rada.

6. Analizirati postupke i aktivnosti unutar glavnih faza istraživanja.

7. Formulirati rezultate istraživanja i prezentirati ih na jasan način.

Legenda

  • P - Predavanja
  • PRJ - Projektantske vježbe