Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Organizacijska teorija

Kratica:
47OB03
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Branka Mraović

Izvođači:

prof. dr. sc. Branka Mraović (P, S)

Opis predmeta:
U okviru ovog predmeta pozornost studenata usmjerava se na načine na koje u postmodernoj epohi paradigma organizacije uzmiče pred paradigmom globalnog mrežnog organiziranja. S obzirom na to da poslodavci prilikom zapošljavanja sve više prednost daju onim stručnjacima koji pored specijalističkih znanja imaju i temeljna znanja iz područja organizacijske teorije i upravljanja ljudskim resursima, predmet je tako artikuliran da se u središtu pozornosti nalaze kompleksni problemi poslovnih organizacija u kontekstu munjevitog razvitka informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Materiji se pristupa na komparativan način tako da se tijekom nastave studentima pružaju informacije o recentnim istraživanjima iz područja poslovnih organizacija, ponašanja menadžera i obilježjima poduzetnika i poduzetničkih tvrtki, kao i međunarodnih korporacija u više kulturnih krugova ? Europi, SAD-u, Japanu i novim industrijskim zemljama na Pacifiku. Također, tijekom predavanja i seminara propiruju se specifičnosti organizacija i menadžera u Hrvatskoj, osobito onih što ulaze u djelokrug rada inženjera geodezije i uspoređuje se njihova iskustva sa onima što dolaze iz Europe i svijeta. Teme: Temelji organizacijske teorije.Tehnologija i organizacija ? istraživanja radnih grupa. Efikasnost i djelotvornost. Način rada organizacija. Racionalističke teorije organizacijskog ponašanja: strateški model; model poslovnog reinženjeringa; kritika programirane promjene. Novi oblici organiziranja. Moderna i postmoderna organizacija. Virtualna organizacija. Tvrtka koja uči. Moć. Donošenje odluka. Teorije motivacije. Menadžment ? znanost, teorija, praksa. Tehnologija i menadžment. Formiranje timova. Menadžment i kultura organizacije. Poslovne komunikacije. Planiranje ? ciljevi, strategije i politike. Vodstvo. Kontrola ? sustavi i procesi kontrole. Semiotika: Znakovi i značenja; veze između označitelja i označenoga; funkcije simbola; tekstualnost; intersubjektivnost; organizacijsko ponašanje i semiotika.
Obavezna literatura:

1. Mraović, B. (1996.) Pobjednici i gubitnici, Organizacijske implikacije tehnološkoga Razvoja, Zagreb: Globus.

2. Mraović, B. (2004) ?The Power of Networks: Organising versus Organisation?, in Crowther, D. And Rayman-Bacchus, L. (Eds.) Perspectives on Corporate Social Responsibility, Aldershot: Ashgate, pp. 59-82.

3. Crowther, D., Mraović, B. (2005) ?Network semiology: a vehicle to explore organisational culture?, in D. Crowther, Jatana, R. (Eds.) The International Dimensions of Corporate Social Responsibility, Vol. 2, Hyderabad: ICFAI University Press, pp. 70-107.

4. Holmes, L., Hosking, D. M. & Grieco, M. (2002) (Eds.) Organising in the Information Age, Aldershot: Ashgate.

Preporučena literatura:

5. Crowther, D., Green, M. (2004) Organisational Theory, London: Chartered Institute of Personel and Development.

6. Jackson, N., Carter, P. (2000) Rethinking Organisational Behaviour, Harlow: Prentice Hall.

7. Hosking, D. M., Dachler, H. P., Gergen, K. J. (1995) Management and Organization: Relational Alternatives to Individualism, Aldershot: Avebury.

8. Internetski izvori: 1. CorpWatch ? ?About us?: http://www.corporatewatch.org.uk 2. Standing Conference on Organisational Symbolism: http://www.scos.org.uk 3. Professor David Crowther, London Metropolitan University: http://www.davideacrowther.com http://www.davideacrowther.org http://socialresponsibility.biz

Ishodi učenja:

1. Razumjeti važnost socijalne analize za razvoj informacijske infrastrukture u geoprostornoj industriji.

2. Razumjeti važnost socijalne analize za razvoj infrastrukture prostornih podataka.

3. Objasniti važnost organizacijske teorije za razumijevanje mrežnog načina rada u digitalnom gospodarstvu.

4. Razumjeti etičke, socijalne i političke implikacije Interneta stvari (IoT) i strojnog učenja.

5. Razumjeti temeljna načela upravljanja znanjem u geoprostornij industriji.

6. Sačiniti program upravljanja znanjem u geoprostornoj industriji koji obuhvaća usvajanje znanja, organizaciju znanja, razvoj znanja i distribuciju znanja.

7. Znati opisati arhitekturu znanja u geoprostornoj industriji.

8. Identificirati ključne dionike u geoprostornoj industriji.

9. Objasniti temeljne komponente sociotehničkog eko sustava u geoprostornoj industriji što ih čine tehnička komponenta, socijalna komponenta i ekonomska komponenta.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar