Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Navigacija

Kratica:
48DA01
Opterećenje:
30(P) + 30(PRJ)
Nositelji:

prof. dr. sc. Željko Bačić

Izvođači:

prof. dr. sc. Željko Bačić (P)

doc. dr. sc. Danijel Šugar (P, PRJ)

Opis predmeta:
Kratak pregled osnova navigacije. Navigacija primjenom sustava za satelitsko pozicioniranje. Apsolutne metode opažanja s GPS-om (apsolutna i DGPS). Garantirana i ostvariva točnost pozicioniranja apsolutnim metodama opažanja (apsolutna, DGPS). Razine točnosti DGPS-a. Kombinacija koda i faze za povećanje točnosti DGPS-a. Izvori pogrešaka kod apsolutnih metoda i njihov utjecaj na rezultate mjerenja. Svojstva, način uporabe i mogućnosti GPS uređaja za navigacijske primjene. Svojstva, način uporabe i mogućnosti GPS softvera za navigacijske primjene. Primjena navigacijskih uređaja u geodeziji i geoinformatici. Primjena navigacijskih uređaja za negeodetske aplikacije (transport, zaštita okoliša, poljoprivreda i šumarstvo, sport, rekreacija i dr.) U praktičnom dijelu (vježbe) upoznavanje sa navigacijskim GPS uređajima i softverima za obradu podataka, izvođenje praktičnog terenskog zadatka, te izrada tehničkog izvješća.
Preporučena literatura:

1. Bačić, Ž. i Bašić, T: Satelitska geodezija (interna skripta), Geodetski fakultet, Zagreb, 1999.

2. Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., Colins J.: GPS Theory and Practice, 2001.

3. Bilajbegović, A., Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H.: GPS u teoriji i praksi, 2000.

4. Kayton, M.: Navigation Land, Sea, Air & Space. The Institute of electrical and Electronics Eng., New York, 1989.

Ishodi učenja:

1. Upoznati definicije i povijest navigacije te steći percepciju o modernim tehnologijama u funkciji navigacije.

2. Teorijski i praktično spoznati klasične i moderne tehnike navigacije i navigacijske senzore.

3. Savladati osnove integracije senzora u navigacijske svrhe i matematičku podlogu za isto.

4. Produbiti svoja znanja o GNSS-u kao osnovnoj platformi integriranih senzora u navigacijske svrhe.

5. Savladati teorijske osnove programiranja Kalman filtera.

6. Savladati teorijske osnove uklapanja trajektorije gibanja s kartom (map-matching) i programiranje jednostavniji algoritama (geometrijski i topološki)

7. Ovladati primjenom Kalman filtera i uklapanje trajektorije s kartom na stvarnim podacima mjerenja te intrepretacije rezultata.

8. Steći vještine praktičnog rada s INS/GNSS integriranim senzorom i pratećim programskim paketom za upravljanje mjerenjem.

9. Produbiti spoznaje o bespilotnim automatskim sredstvima u moru, na kopnu i u zraku te o senzorima koji se koriste za takvu navigaciju.

Legenda

  • P - Predavanja
  • PRJ - Projektantske vježbe