Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Geodezija u geoznanostima

Šifra:
50380
Kratica:
48DB03
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 30(V)
Nositelji:

prof. dr. sc. Mladen Zrinjski

Izvođači:

prof. dr. sc. Mladen Zrinjski (P)

Antonio Tupek, mag. ing. geod. et geoinf. (V)

Krunoslav Špoljar, mag. ing. geod. et geoinf. (V)

Opis predmeta:
Geodetski radovi u interdisciplinarnim projektima. Sadržaj geodetskih elaborata koji se rade po narudžbama investitora iz srodni geoznanstvenih područja: geologije, građevine, urbanizma i prostornog planiranja, ekologije, šumarstva, rudarstva, i dr.. Posebno se ukazuje da rješavanju svakog, pa i najjednostavnijeg geodetskog zadatka, treba pristupiti odgovorno i izraditi ga strogo po pravilima geodetske struke, ispunjavajući pri tome i posebne zahtjeve investitora. GPS uređaji su znatno olakšali i ubrzali terenska mjerenja. Obrada podataka je, nasuprot tome, postala znatno složenija nego kod klasičnih geodetskih mjerenja. Potrebno je poznavati osnove rada na računalu, kako bi geodetski stručnjak mogao koristiti sve računalne i grafičke programe za: obradu podataka mjerenih GPS uređajima, transformaciju koordinata i grafičke prikaze, odnosno izradu geodetskih planova i karata u zadanim mjerilima u digitalnom i analognom obliku.
Obavezna literatura:

1. Cigrovski-Detelić, B. (1998): Primjena GPS-mjerenja i getektonskih informacija u obradi geodinamičke mreže CRODYN

Preporučena literatura:

2. Skoko, D (1998): Andrija Mohorovičić

3. Altiner, Y.: (1996): Geometrische Modelirung innerer und äusserer Deformationen der Erboderflähe

Ishodi učenja:

1. Izraditi, samostalno ili u timu, geodetski elaborat po narudžbama investitora iz srodnih geoznanstvenih disciplina

2. Analizirati važnost geodetskih radova u interdisciplinarnim geoznanstvenim projektima

3. Procijeniti pogodnosti računalnih programa za obradu i prikazivanje rezultata istraživanja te ih prezentirati u analognom i digitalnom obliku

4. Kombinirati različite metode geodetskih mjerenja i prezentirati njihovu primjenu pri rješavanju konkretnih geodetskih zadataka

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe