Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Primjena laserskih uređaja

Šifra:
50384
Kratica:
48DB07
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 30(V)
Nositelji:

prof. dr. sc. Mladen Zrinjski

Izvođači:

prof. dr. sc. Mladen Zrinjski (P)

Antonio Tupek, mag. ing. geod. et geoinf. (V)

Krunoslav Špoljar, mag. ing. geod. et geoinf. (V)

Opis predmeta:
Sadržaj: Primjena laserskih uređaja u geodetskog praksi kao i njihovo korištenje u drugim strukama. Princip rada i tipovi lasera. Laserski uređaj kao dodatak dalekozoru. Primjena lasera kod nivelira. Rotacioni laserski niveliri. Primjena lasera kod izrade nivelmanske letve. Mjerenje duljina korištenjem lasera. Laserski interferometri i njihova primjena za statička i kinematička mjerenja u industiji. Ručni laserski daljinomjeri. Korištenje laserskih uređaja u tunelogradnji i niskogradnji. Laserski uređaji za skeniranje. Primjena GPS uređaja u kombinaciji sa laserom. Uporaba lasera za mjerenje udaljenosti satelita. Ishodi učenja: Osnovna znanja iz područja laserske tehnologije. Korištenje laserskih uređaja u geodetskoj praksi te primjena u drugim strukama. Oblici nastave: Predavanja (15×2 sata) Vježbe u laboratoriju/terenu (15×2 sata) Uvjeti za dobivanje potpisa: - nazočnost na 70% nastave - izrada programa (elaborata) Ocjenjivanje: Ispit je kombinacija pismeno/usmeno ispitivanja.
Obavezna literatura:

1. Lasić, Z.: Primjena laserskih uređaja, Geodetski fakultet, Zagreb, skripta 2008.

Preporučena literatura:

2. Benčić, D.: Geodetski instrumenti. Školska knjiga, Zagreb 1990.

3. Fialovszky, L.: Surveying Instruments and their Operational Principles. Akademiai Kiado, Budapest 1991.

4. Kahmen, H.: Vermessungskunde (19. izdanje), Walter de Gruyter, Berlin 1997.

5. Deumlich, F.: Staiger, R.: Intrumentenkunde der Vermessugstehnik. Herbert Wichmann, Heidelberg 2002.

Ishodi učenja:

1. Razlikovati vrste i osnovni princip rada lasera

2. Analizirati konstruktivne elemente pojedinih tipova laserskih uređaja

3. Usporediti primjenu lasera u pojedinim vrstama geodetskih instrumenata i pribora

4. Primijeniti laserski uređaj u linearnim mjerenjima

5. Razlikovati vrste interferometara i principe rada

6. Primijeniti laserski interferometar u preciznim geodetsko-strojarskim mjerenjima

7. Klasificirati laserske uređaje prema točnosti mjerenja i mjernoj nesigurnosti

8. Primijeniti GNSS instrument u kombinaciji s laserskim uređajem

9. Interpretirati posebnosti laserskih mjerenja duljina do satelita

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe