Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Satelitsko pozicioniranje

Kratica:
59P01
Opterećenje:
60(S)
Nositelji:

Full Professor Željko Bačić, PhD

Izvođači:

Full Professor Željko Bačić, PhD (S)

Assistant Professor Danijel Šugar, PhD (S)

Opis predmeta:
Na predmetu Satelitsko pozicioniranje - projekt studenti i studentice produbljuju znanja iz različitih aspekata teorije, razvoja i primjene GNSS sustava, kao i obrade GNSS mjerenja. Sukladno afinitetima studenta i studentica te aktivnostima katedre posebno se potiče produbljavanje znanja iz primjene modernih GNSS metoda mjerenja (kinematičke), odnosno integracije GNSS mjerenja s drugim senzorima i primjena modernih algoritama (Kalman, map-matching). Zadaća studenata i studentica je uz podršku predmetnog nastavnika izraditi projektni zadataka koji se obvezno sastoji iz praktičnog (mjerenje, integracija), računskog (prigramiranje, obrada) i teorijskog (analiza literature i spoznaja, izvođenje zaključaka) dijela.
Ishodi učenja:

1. Studenti će savladati produbljena znanja o sustavima za globalnu satelitsku navigaciju

2. razlikovati karakteristike sustava i njihovih servisa

3. razumijeti institucionalnu organizaciju sustava za globalnu satelitsku navigaciju i generalno iskorištavanje svemira u Europi

4. savladati izradu samostalnog seminarskog rada na slučajno odabranu temu, istraživanje literature i oblikovanje rada

5. osmisliti i provesti praktična testiranja sa sustavima za globalnu satelitsku navigaciju u funkciji izrade seminarskog rada

Legenda

  • S - Seminar