Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Alati i tehnike marketinga

Kratica:
59P18
Opterećenje:
60(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Branka Mraović

Izvođači:

prof. dr. sc. Branka Mraović (S)

Opis predmeta:
Opis/sadržaj projekta Osim teorijskog rada, studente se vodi i na praktičnu nastavu u brojne tvrtke i institucije iz područja geodezije kao što su Državna geodetska uprava, Gradski ured za katastar i geodetske poslove Zagreb, Gruntovnica, Geofoto, Zavod za fotogrametriju, Geofizika, Institut IGH d.d., Geosfera Karlovac, Geotim Šibenik - Ured ovlaštenog inženjera geodezije Lena Kostovski Zagreb, CadCom, Geo-Gauss - Čakovec, Geopolis, Geo-Grupa d.o.o., Geodata. Studentima se pruža mogućnost da provedu svoje vlastito terensko istraživanje, što se odnosi na područje marketinga i odnosa s javnošću, u tvrtkama koje bi mogle biti njihovi potencijalni poslodavci. Sve uspješne tvrtke usko su povezane sa svojim klijentima i kupcima. U današnje vrijeme, sofisticirani marketinški alati i tehnike temelje se na dobro promišljenim i precizno formuliranim marketinškim planovima za svoje produkte i usluge. Ovi planovi sadrže dvije ključne stvari: 1. Sveobuhvatne ciljeve marketinškog plana - što se želi postići? 2. Implementaciju strategija - na koji način se namjerava ostvariti željene ciljeve - Marketing predstavlja resurse što ih stručnjaci iz područja ove djelatnosti imaju na raspolaganju u cilju prodaje usluga i dobara klijentima i kupcima. Ova djelatnost obuhvaća u sebi četiri komponente: produkte, formiranje cijena, distribuciju i promidžbu. Produkti se ne odnose samo na obilježja dobara i usluga, nego također uključuju u sebi i korist kupca, jamstvo, mogućnost odštete, prestiž i druge komponente vrijednosti. Element cijena ima za funkciju proizvodnju zarada i profita, ali se također u određeno vrijeme koristi i za stimulaciju kupaca, kreiranje imidža za produkte i jačanje konkurentskih prednosti. Distribucija je usredotočena na dostavu produkata i usluga od kreatora proizvoda do krajnjeg korisnika. Na posljetku, promidžba je proces komunikacije sa kupcima i klijentima, pri čemu se koriste različite tehnike i mediji. Teme: 1. Kako se vode odnosi s javnošću - planiranje, upravljanje, budžet, evaluacija. 2. Planiranje i predviđanje u strateškom marketingu. 3. Analiza poslovne okoline u kojoj se vrši marketing. 4. Istraživanja i informacijski sustavi u marketingu. 5. Etika i društvena odgovornost u okruženju marketinga. Razvijene kompetencije (znanja i vještine) Nakon što naprave terensko istraživanje, studenti će biti u stanju: 1. Sačiniti popis najčešćih zajedničkih ciljeva marketinga u geodeziji i geoinformatici; 2. Definirati korisnosti što ih stručnjaci iz područja marketinga mogu ponuditi kupcima i klijentima; 3. Razgovarati o tipovima usluga i produkata; 4. Prikazati proces razvitka marketinške strategije; 5. Opisati sastavne komponente marketinga. Literatura a) obvezna 1. Bovee, C. L., Thill, J. V. (1992) Marketing, New York: McGraw-Hill. 2. Cantor, B. (1984) Inside Public Relation, New York: Longman Inc. 3. Sillars, S. (1988) Success in Commmunication, London: John Murray. b) dopunska 1. Kane, E. (1987) Doing your own Research, London & New York: Marion Boyars.
Obavezna literatura:

1. Literatura a) obvezna 1. Bovee, C. L., Thill, J. V. (1992) Marketing, New York: McGraw-Hill. 2. Cantor, B. (1984) Inside Public Relation, New York: Longman Inc. 3. Sillars, S. (1988) Success in Commmunication, London: John Murray. b) dopunska 1. Kane, E. (1987) Doing your own Research, London & New York: Marion Boyars.

Ishodi učenja:

1. Sačiniti popis najčešćih zajedničkih ciljeva marketinga u geodeziji i geoinformatici.

2. Definirati korisnosti što ih stručnjaci iz područja marketinga mogu ponuditi kupcima i klijentima.

3. Objasniti klijentima tipove usluga i proizvoda u geodeziji i geoinformatici.

4. Prikazati proces razvitka marketinške strategije.

5. Opisati sastavne komponente marketinga.

6. Znati kreirati vidljivost tvrtke i njezinu prepoznatljivost na tržištu.

7. Znati organizirati radionicu kroz koju se promiču proizvodi i usluge iz djelokruga rada tvrtke.

8. Znati zainteresirati sponzore i komunicirati sa njima.

9. Znati sačiniti program i plan promidžbenih aktivnosti tvrtke i znati ga prezentirati vlasnicima tvrtke, menadžerima i sponzorima.

10. Znati sačiniti financijsko izvješće o komunikacijskim aktivnostima tvrtke i prezentirati ga vlasnicima tvrtke, menadžerima i sponzorima.

11. Razumjeti moć kreativnog mišljenja.

12. Znati kreirati budžet, razvijati ga i upravljati sa sredstvima za potrebe financiranja skupova što promiču dobre odnose tvrtke sa javnošću.

Legenda

  • S - Seminar