Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Diplomski rad

Kratica:
59D01
Opterećenje:
150(P) + 150(PK)
Nositelji:

prof. dr. sc. Boško Pribičević

izv. prof. dr. sc. Andrija Krtalić

prof. dr. sc. Mladen Zrinjski

Izvođači:

doc. dr. sc. Ivka Kljajić (P, PK)

dr. sc. Sergej Baričević (P)

prof. dr. sc. Željko Bačić (P)

izv. prof. dr. sc. Mario Miler (P, PK)

izv. prof. dr. sc. Mateo Gašparović (P, PK)

Josip Šiško, mag. ing. geod. et geoinf. (PK)

prof. dr. sc. Dragan Špoljarić (P)

prof. dr. sc. Đuro Barković (P, PK)

Lovro Klarić, mag. ing. geod. et geoinf. (PK)

doc. dr. sc. Danijel Šugar (P, PK)

dr. sc. Ivan Jakopec (PK)

Zvonimir Nevistić, mag. ing. geod. et geoinf. (PK)

dr. sc. Marin Govorčin (PK)

izv. prof. dr. sc. Ante Marendić (P, PK)

prof. dr. sc. Miodrag Roić (P)

Ivan Brkić, mag. ing. geod. et geoinf. (PK)

doc. dr. sc. Ivan Razumović (P, PK)

prof. dr. sc. Almin Đapo (P, PK)

Petar Božičević, mag. ing. geod. et geoinf. (PK)

Dino Dobrinić, mag. ing. geod. et geoinf. (PK)

izv. prof. dr. sc. Dubravko Gajski (P, PK)

Kristina Matika, mag. ing. geod. et geoinf. (PK)

dr. sc. Iva Odak (P, PK)

izv. prof. dr. sc. Marko Pavasović (P, PK)

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Tomić (P)

prof. dr. sc. Mladen Zrinjski (P, PK)

dr. sc. Marijan Grgić (P, PK)

prof. dr. sc. Nada Vučetić (P)

doc. dr. sc. Ana Kuveždić Divjak (PK)

doc. dr. sc. Luka Rumora (PK)

prof. dr. sc. Boško Pribičević (P)

dr. sc. Luka Babić (P)

prof. dr. sc. Stanislav Frangeš (P)

Antun Jakopec (P)

prof. dr. sc. Damir Medak (P, PK)

Adam Vinković, mag. ing. geod. et geoinf. (PK)

izv. prof. dr. sc. Rinaldo Paar (P, PK)

doc. dr. sc. Loris Redovniković (P, PK)

izv. prof. dr. sc. Andrija Krtalić (P, PK)

prof. dr. sc. Robert Župan (P, PK)

prof. dr. sc. Mario Brkić (P)

Antonio Tupek, mag. ing. geod. et geoinf. (PK)

Karlo Kević, mag. ing. geod. et geoinf. (P)

prof. dr. sc. Nevio Rožić (P)

Doris Pivac, mag. ing. geod. et geoinf. (PK)

Josip Križanović, mag. ing. geod. et geoinf. (PK)

izv. prof. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić (PK)

Opis predmeta:
Cilj predmeta: Samostalno i uz vodstvo mentora i voditelja u okviru izabrane/dodijeljene teme provesti istraživanje i pisanje diplomskog rada koje je izvedivo u tri mjeseca. Diplomski rad u pravilu ima do maksimalno 100 stranica. Izvedba i ocjenjivanje: Nositelji predmeta: predstojnici zavoda Izvođači predavanja: mentori Izvođači vježbi: mentori i voditelji Studenti su dužni pohađati nastavu (70%). Mentor zadužen za praćenje studentovog angažmana kroz semestar. Pohađanje nastave ? prema rasporedu, na terenu, na praksi, drugi oblici rada, samostalni rad. Student/ica brani temu u 4. tjednu nastave u okviru javne prezentacije od 5-10 minuta nakon čega mentori, voditelji, nositelji i ostali prisutni mogu postavljati pitanja. Ukupno trajanje obrane teme treba biti u okviru 15 minuta. Student/ica prezentira rezultate provedenihistraživanja u 14. tjednu nastave u okviru 15 minuta nakon čega mentori, voditelji, nositelji i ostali prisutni mogu postavljati pitanja. Ukupno trajanje prezentacije treba biti u okviru 20 minuta. Prisustvovanje javnim obranama/prezentacijama za diplomande je obvezno u svim terminima u kojima se obavljaju obrane na pojedinom Zavodu kojem pripada njihov mentor. Studenti su dužni do kraja semestra predati radnu verziju teksta diplomske radnje. Predaja radne verzije je uvjet za dobivanje potpisa i ocjene iz predmeta Diplomski rad. Mentor će u roku od tjedan dana ocijeniti studentov rad i evidentirati ocjenu iz predmeta Diplomski rad u ISVU-u. Izradu konačne verzije diplomskog rada te proceduru za prijavu diplomskog ispita student će obaviti u dogovoru s mentorom. Ishodi učenja: Znanja u polju geodezije: - sustavno upotrijebiti znanja stečena na studiju - dokazati kompetentnost u području struke kao i šire znanje - moći analizirati i sintetizirati sadržaj relevantne literature koja se odnosi na temu radnje Osobne i stručne sposobnosti: - planirati, izraditi i dokumentirati projekt/zadatak u okviru dodijeljene teme - formulirati problem, planirati i provesti zadaće u okviru zadanog vremenskog roka - pronaći i procijeniti literaturu - preuzimati inicijativu vezano uz planiranje i izradu rada Timski rad i komunikacija: - pokazati sposobnost jasnog prezentiranja te sposobnost argumentiranog zaključivanja u pisanom obliku u okviru radnje i usmeno u okviru prezentacije rezultata istraživanja - kritički propitivati i analizirati radove drugih studenata - tražiti potporu i savjet mentora i/ili voditelja kada je to potrebno
Ishodi učenja:

1. Sustavno upotrijebiti znanja stečena na studiju.

2. Dokazati kompetentnost u području struke kao i šire znanje

3. Analizirati i sintetizirati sadržaj relevantne literature koja se odnosi na temu radnje

4. Planirati, izraditi i dokumentirati projekt/zadatak u okviru dodijeljene teme

5. Formulirati problem, planirati i provesti zadaće u okviru zadanog vremenskog roka

6. Pronaći i procijeniti literaturu

7. Preuzimati inicijativu vezano uz planiranje i izradu rada

8. Pokazati sposobnost jasnog prezentiranja te sposobnost argumentiranog zaključivanja u pisanom obliku u okviru radnje i usmeno u okviru prezentacije rezultata istraživanja

9. Kritički propitivati i analizirati radove drugih studenata

10. Tražiti potporu i savjet mentora i/ili voditelja kada je to potrebno

11. Znati objasniti međunarodne mreže korporativnog upravljanja i njihove implikacije po geoprostornu domenu.

12. Razumjeti povezanost i međuzavisnost prostornih i neprostornih podataka i njihovu uporabu u tijelima lokalne samouprave i u državnim tijelima.

13. Znati objasniti povezanost oblika korporativnog upravljanja i sigurnosnih mehanizama pri rukovanju poslovnim informacijama.

14. Znati analizirati korporativno upravljanje u industriji prostornih podataka u usporednoj međunarodnoj perspektivi.

15. Znati važnost razumijevanja kulturnog konteksta za razvoj globalne infrastrukture prostornih podataka.

Legenda

  • P - Predavanja
  • PK - Vježbe u praktikumu