Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Baze prostornih podataka

Šifra:
50363
Kratica:
47IA01
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 20(V) + 10(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Damir Medak

izv. prof. dr. sc. Mario Miler

Izvođači:

prof. dr. sc. Damir Medak (P)

dr. sc. Dino Dobrinić (V)

izv. prof. dr. sc. Mario Miler (P, S)

doc. dr. sc. Luka Rumora (V)

Opis predmeta:
Sadržaj: Sustavi za upravljanje bazama prostornih podataka. Fizički model. Osnovni pojmovi u geoprostornim bazama podataka. Tema. Geografski objekti. Tipične operacije u geoinformacijskim sustavima. DBMS u GIS-u. Primjena relacijskog modela. Integrirani pristup. Logički modeli i upitni jezici. Sheme i upiti. Apstraktni tipovi prostornih podataka. Proširenje podatkovnih modela apstraktnim tipovima. Geometrijski tipovi podataka kao proširenje osnovnog skupa. SQL3. Razvoj prostornih ADT. Topološki predikati u ispitivanju odnosa prostornih objekata. Metode prostornog pristupa. Bplus stablo. Strukture prostornih podataka. Linearno stablo četvorina. z-sortirano stablo. R-stablo. R* stablo. Rplus stablo. Obrada upita. Optimalni ulazno-izlazni algoritmi. Prostorno spajanje (spatial join). Kompleksni upiti. Komercijalni i slobodni sustavi za upravljanje bazama prostornih podataka. Ishodi učenja: - razlikovati monolitni desktop GIS od baze prostornih podataka. - klasificirati modele prostornih podataka prema njihovoj funkcionalnosti. - kreirati bazu prostornih podataka uz primjenu otvorenih međunarodnih standarda. - ilustrirati metode indeksiranja prostornih podataka na primjerima koji integriraju više disciplina. - primijeniti i usporediti algoritme računalne geometrije u bazama prostornih podataka. - procijeniti mogućnosti baza prostornih podataka za spremanje i obradu višedimenzionalnih objekata. Oblici nastave: predavanje (15x 2 sata), vježbe (10x 2 sata), seminari (5x 2 sata) Razina primjene tehnologije e-učenja: 2 Uvjeti za dobivanje potpisa: - nazočnost na 70% nastave, - pravodobno izrađen individualni projekt, - minimalno ukupno 10 bodova (od 40 mogućih) iz dva međuispita. Ocjenjivanje: Primjenjuje se kontinuirano praćenje studenata: tijekom semestra će se održati dva međuispita (kolokvija) na kojima se može dobiti maksimalno 2x20=40 bodova. Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 13 tjedana nastave. Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvareno pravo na potpis te minimalno 21 bod (od 40 mogućih) na međuispitima. Ocjena = M1 + M2 M1, M2 - bodovi na međuispitima. Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način: Bodovi Ocjena 21 do 25 dovoljan (2) 26 do 30 dobar (3) 31 do 35 vrlo dobar (4) 36 do 40 izvrstan (5) Studenti koji ne polože ispit polažu pismeni i usmeni ispit. Uvjet za polaganje usmenog dijela ispita je 50% od mogućih bodova pismenog dijela ispita. Nastavu je moguće održavati i na engleskom jeziku.
Obavezna literatura:

1. Rigaux, Scholl, Voisard (2002): Spatial Databases with application to GIS. Morgan Kaufmann.

Preporučena literatura:

2. Shekhar, Chawla (2004): Spatial Databases ? A Tour. Prentice Hall.

Ishodi učenja:

1. razlikovati monolitni desktop GIS od baze prostornih podataka

2. klasificirati modele prostornih podataka prema njihovoj funkcionalnosti

3. kreirati bazu prostornih podataka uz primjenu otvorenih međunarodnih standarda

4. ilustrirati metode indeksiranja prostornih podataka na primjerima koji integriraju više disciplina

5. primijeniti i usporediti algoritme računalne geometrije u bazama prostornih podataka

6. procijeniti mogućnosti baza prostornih podataka za spremanje i obradu višedimenzionalnih objekata

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
732 Geoinformatika diplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • V - Vježbe