Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Podrška upravljanju prostorom

Šifra:
50364
Kratica:
47IA02
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 30(V)
Nositelji:

prof. dr. sc. Miodrag Roić

Izvođači:

prof. dr. sc. Miodrag Roić (P)

dr. sc. Doris Pivac (V)

Josip Križanović, mag. ing. geod. et geoinf. (V)

Opis predmeta:
Uvod, Načela sustava upravljanja zemljištem, Ključni upisnici nekretnina i njihova povezanost s ostalim upisnicima. 3D Izmjera i modeliranje u svrhu upisa u službene upisnike. Katastar i zemljišna knjiga, LPIS - ARKOD, Land Registry, Torrensov katastar, 3D izmjere i obrada mjerenja. Teorija i procesi upravljanja zemljištem, Službeni upis građevina i dijelova. Etažiranje i izrada elaborata o diobi nekretnine na posebne i zajedničke dijelove. Poduložak. Strategija uvođenja zemljišnog informacijskog sustava, Homogenizacija katastarskog plana. Modeliranje obilježja zemljišta. 3D Katastar. Formati podataka. Normizacija, Model područja upravljanja zemljištem (LADM), Korisnici sustava upravljanja zemljištem. Korištenje različitih vrsta podataka. Povezanost elektroničkog katastra s drugim upisnicima. Održavanje i dopunjavanje informacijskog sustava. Korištenje sustava. Vizualizacija i izrada prikaza. Ishodi učenja: - izrađivati modele zemljišta - pratiti i usvajati znanja o geoinformacijskim normama i standardima - upravljati spremištima prostornih podataka - usporediti usluge zemljišnih informacijskih servisa - obraditi i analizirati podatke u službenim upisnicima - obraditi i analizirati podatke ostalih spremišta podataka - sudjelovati u stručnim raspravama i prezentirati mišljenja o nekretninama Oblici nastave: - predavanja - projektantske vježbe - seminar - praktikum - samostalno istraživanje - terenski rad - mentorski rad - konzultacije - radionice - diskusija - e-učenje Način izvođenja nastave: - mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2) Ocjenjivanje: Kontinuirano: 2 međuispita, projekti, mogućnost oslobađanja od polaganja ispita.
Obavezna literatura:

Roić, M.: (2018): Podrška upravljanju prostorom, folije s predavanja

Roić, M. (2012): Upravljanje zemljišnim informacijama - katastar

3. Narodne novine: Propisi

Roić, M., Fjalestad, J. B., Steiwer, F. (2008): Regionalna studija o katastru / Regional Cadastral Study.

UN ECE (1996): Land Administration Guidelines

Preporučena literatura:

Dale, P., McLaughlin, J. (1999): Land Administration

Dale, P., McLaughlin, J. (1988): Land Information Management

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
732 Geoinformatika diplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe