Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Primjena daljinskih istraživanja

Šifra:
50366
Kratica:
47IB01
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 30(V)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Andrija Krtalić

Izvođači:

Dubravka Maurer, mag. ing. geod. et geoinf. (V)

izv. prof. dr. sc. Andrija Krtalić (P)

Opis predmeta:
Predmet je namjenjen studentima Geodetskog fakulteta koji usvojene metode primjenjene interpretacije zrakoplovnih i satelitskih snimki u okviru predmeta Daljinska istraživanja (DI) žele primjeniti u raznim stručnim područjima. Predmet je, također, namjenjen studentima drugih fakulteta koji nisu slušali predmet DI u preddiplomskom studiju, pa u sklopu ovog predmeta usvajaju osnovna znanja i metode interpretacije (osnovni pojmovi i definicije DI; uporabne fizikalne značajke elektromagnetskih valova koji se rabe u DI) zrakoplovnih i satelitskih snimki kako bi mogli pratiti kolegij u II. semestru, Napredna daljinska istraživanja. Studenti će se upoznati s metodama primjenjene interpretacije zrakoplovnih i satelitskih snimki i implementacijom rezultata tih metoda u sljedećim stručnim područjima: - geodeziji, - kartografiji, - GIS-u, - geologiji, - šumarstvu, - poljoprivredi, - meteorologiji, - prostornom planiranju i urbanizmu, - ekologiji - zaštiti okoliša i - vojnim potrebama. Studentica/ student izrađuje seminarski rad iz tematske interpretacije u odabranom stručnom području. U sklopu predmeta (vježbi i izradi seminarskog rada) koriste se programski alati za daljinska istraživanja.
Obavezna literatura:

1. A. Krtalić, Primjena daljinska istraživanja, rukopis predavanja

2. M. Oluić, Snimanje i istraživanje Zemlje iz svemira, sateliti, senzori, primjena. HAZU i GEOSAT, Zagreb, 2001.

3. J. A. Richards, Remote Sensing Digital Image Analysis

Ishodi učenja:

1. Opisati osnovne pojmove i principe daljinskih istraživanja (za studente koji nisu slušali predmet Daljinska istraživanja na preddiplomskom studiju).

2. Opisati uporabne fizikalne značajke dijela elektromagnetskog zračenja koje se rabi u daljinskim istraživanjima.

3. Razlikovati najvažnije metode tematske interpretacije u daljinskim istraživanjima.

4. Razlikovati i argumentirati primjenu metoda daljinskih istraživanja u raznim područjima znanosti i ljudskog djelovanja.

5. Definirati pojmove: ne nadzirana i nadzirana klasifikacija.

6. Analizirati specifičnosti tematske interpretacije za odabrana stručna područja.

7. Izvoditi zaključke o kvaliteti i uvjerljivosti rezultata interpretacije i obrada digitalnih slika.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
732 Geoinformatika diplomski 1 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe