Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Procjena nekretnina

Šifra:
50368
Kratica:
47IB03
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 30(V)
Nositelji:

prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Tomić (V)

prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić (P, V)

Opis predmeta:
Uvod u osnovne pojmove procjene vrijednosti nekretnina. Postupak procjene nekretnina preko usporednih vrijednosti, stvarne vrijednosti iznosa vrijednosti dobiti. Prikupljanje, snimanje i verificiranje potrebnih podataka. Određivanje najoptimalnije uporabe nekretnina. Opis nekretnine. Korištenje zemljišta. Utjecaj oblika i lokacije nekretnine. Pedološka istraživanja. Morfološke osobine tla. Vrste zemljišta prema vrijednosti. Izrada izvješća s konačnom procjenom vrijednosti. Rast vrijednosti kroz lokalni gospodarski razvoj. Zemljišna renta, pojam, oblici. Opadanje vrijednosti kroz amortizaciju. Kamatna politika. Dodatni troškovi. Elementi prihoda. Ostatak vrijednosti. Tereti i procjena vrijednosti tereta na nekretnini. Vrijednost poduzetništva. Uloga i zadaci institucija i osoba u postupku procjene.Tržište nekretnina i analiza. Utjecaj globalizacije i državne politike na tržište nekretnina. Politika oporezivanja nekretnina. Trošak i beneficije administracije nad nekretninama. Procjena investicije, ulog-dobit analiza. Financiranje i izvori ulaganja u nekretnine. Sustavi automatske procjene nekretnina. Ocjenjivanje: Uvjeti za ostvarivanje prava na potpis i oslobađanje od ispita: obvezan uvjet za ulazak u sustav vrednovanja je nazočnost na više od 70% vježbi. Za ostale izostanke potrebno je donijeti ispričnicu. Pravo na potpis ostvaruju svi studenti koji obave sve aktivnosti na predavanjima i vježbama (oba uvjeta treba ispuniti). Pravo na oslobađanje od ispita ostvaruje 50% najbolje bodovanih studenata na svim aktivnostima. Student može prihvatiti ocjenu ili polagati usmeni ispit na jednom od predviđenih ispitnih rokova. Svi ostali studenti polažu pismeni i usmeni dio ispita na redovnim ispitnim rokovima. Popis bodova koji se mogu ostvariti po pojedinoj aktivnosti: 1.) Izrada dva projekta - elaborata procijenjene vrijednosti nekretnina i projekta isplativosti, te provjera samostalnosti izrade - 10bodova 2.) 1. kolokvij - 10 bodova 3.) seminarski rad - 10 bodova UKUPNO: 30 bodova
Obavezna literatura:

1. Ross, F.W., Brachmann, R., Holzner, P.: Ermittlung des Bauwertes von Gebaeuden und Grundstue

2. Vogels, M.: Grundstuecks-und Gebaueudebewertung ? marktgerecht, Bauverlag, Wiesbaden

3. Gerardy T., Möckel R., Troff H. (1997.): Praxis der Grundstücks bewertung, Verlag Moderne Ind

Preporučena literatura:

4. Racz, Z. (1980): Meliorativna pedologija, Geodetski fakultet, Zagreb.

Ishodi učenja:

1. Analizirati interakciju tržišta prostorom, tržišta aktivom i tržišta razvojne industrije

2. Definirati sadašnju vrijednost nekretnine, pojam i oblike rente te opadanja vrijednosti.

3. Razlikovanje prostornog tržišta od tržišta imovine kroz kontrolirani sustav tržišta nekretnina.

4. Razlikovanje gospodarskih aspekata vrijednosti nekretnine.

5. Usporediti mogućnosti primjene različitih metoda vrednovanja nekretnina.

6. Argumentirati važnost uloga i zadataka institucija, upisnika i zakonskih osnova u postupku vrednovanja nekretnina.

7. Analizirati prostorne podatke i modele za sustav masovnog vrednovanja nekretnina.

8. Razlikovati izradu elaborata o procijenjenoj vrijednosti nekretnina u urbanom i ruralnom prostoru.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
732 Geoinformatika diplomski 1 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe