Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Kompleksna analiza

Šifra:
50374
Kratica:
47OB05
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 30(V)
Nositelji:

doc. dr. sc. Sonja Žunar

Izvođači:

doc. dr. sc. Sonja Žunar (P, V)

Opis predmeta:
Kompleksni brojevi. Funkcije kompleksne varijable. Elementarne funkcije. Diferencijabilnost. Analitičke funkcije. Cauchy - Riemannovi uvjeti. Konformna preslikavanja. Integral funkcije kompleksne varijable. Cauchyjeva integralna formula. Primjene u geodeziji. Primjene u kartografiji.
Obavezna literatura:

1. N. Elezović: Funkcije kompleksne varijable, Element, Zagreb, 2012.

2. Zill, Shanahan, A First Course in Complex Analysis with Applications, Jones & Bartlett Publishers, 2003.

4. N. Elezović, D. Petrizio: Funkcije kompleksne varijable: zbirka zadataka, Element, Zagreb, 1994.

Preporučena literatura:

6. E. Kreyszig: Advanced Engeering Mathematics, J. Wiley&Sons Inc., Ohio, 2010.N. Elezović: Funkcije kompleksne varijable, Element, Zagreb, 2012.

7. HM. R. Spiegel: Complex Variables, Schaum' s Outline series, McGraw-Hill, New York, 2009.. A. Priestley: Introduction to Complex Analysis, Oxford, University Press, 2003.

8. H. A. Priestley: Introduction to Complex Analysis, Oxford, University Press, 2003.

Ishodi učenja:

1. Prepoznati, diskutirati i objasniti, pojmove unutar problemskih zadataka

2. Primijeniti, analizirati i povezati pojmove sa problemima unutar kolegija u nastavku studija Geodezije

3. Prosuditi i procijeniti kojom je usvojenom i poznatom metodom , optimalno riješiti neki problem u Geodeziji

4. Koristiti literaturu koja je dostupna na internetu i primijeniti informacije u usvojeno gradivo iz Kompleksne analize, a potom i na probleme iz Geodezije

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
731 Geodezija diplomski 1 izborni
732 Geoinformatika diplomski 1 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe