Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

GIS u primjeni

Šifra:
50391
Kratica:
48IB02
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 30(V)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Mateo Gašparović

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Mateo Gašparović (P, V)

Opis predmeta:
Predmet donosi razne primjene GIS-projekata Sadržaj predavanja: Management u GISu. Značaj i potrebe za GISom. Planiranje GIS sustava. Motivacija. Metode uvođenja GIS-sustava u poduzeća. Metode ocjene kvalitete ulaznih podataka za GIS. Elementi kvalitete prostornih podataka. Diskusije o konceptualnim modelima i implementaciji pojedinih GIS-projekata. Sadržaj vježbi: Vježbe se sastoje u radu na GIS-projektu prema vlastitom izboru. Implementacija se vrši u softveru GRASS. Na kraju semestra predaju se rezultati projekta u digitalnom obliku i analognom obliku tehničkog izvješća. Ishodi učenja: - poznavati načine uvođenja GIS-a u velikim sustavima (poduzećima) - znati odabrati optimalnu GIS-tehnologiju za određenu svrhu - znati procijeniti kvalitetu prostornih podataka i njihovu prikladnost za ciljani GIS - poznavati implementacije GISa u različitim područjima primjene - biti u mogućnosti voditi izradu GISa od početnog konceptualnog modela, do konačne realizacije Oblici nastave: - predavanja - projektantske vježbe (na računalima i fotogrametrijskim digitalnim mjernim stanicama) - konzultacije - provjera znanja - e-učenje Ocjenjivanje Kontinuirano: nazočnost na više od 70% predavanja i 70% vježbi. Izrada projektnog zadatka na vježbama. Student može pristupiti kolokviju na kraju semestra, gdje odgovara na teorijska i praktična pitanja putem pismenog rada. Uspješnost izrade projektnog zadatka, te njegovo razumijevanje ocjenjuje se tijekom predaje. Pismeno: Student se može osloboditi pismenog dijela ukoliko to gradivo položi putem kolokvija na kraju semestra, u suprotnom student pristupa pismenom dijelu ispita na redovitim ispitnim rokovima. Oslobođenje od pismenog ispita vrijedi za jedan od prva dva redovita ispitna roka. Usmeno: Student se može osloboditi usmenog dijela ispita, ukoliko na kolokviju i iz projektnog zadatka postigne barem vrlodobar ili odličan uspjeh. U suprotnom teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima. RB. Aktivnost Ukupno bodova Napomena 1. Odabrani GIS-projekt 50 min. 50 % 2 1. kolokvij 50 min. 50 % UKUPNO 100 min 50 Konačna ocjena: određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od - Obične aritm. sredine uspjeha na aktivnostima 1-2 ako je uspjeh na svakoj od aktivnosti vrlodobar(4) ili izvrstan (5) ) - Obične aritm. sredine uspjeha na aktivnostima 1-2sa 50% a ostalih 50% na usmenom dijelu - 50% na pismenom dijelu i 50% na usmenom dijelu (ako neke od aktivnosti nisu pozitivno ocjenjene) Ocjena iz pisanog dijela ispita I kolokvija utvrđuje se na slijedeći način: Postotak Ocjena 50% do 71% dovoljan (2) 72% do 80% dobar (3) 81% do 90% vrlo dobar (4) 91% do 100% izvrstan (5)
Obavezna literatura:

1. Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguir, D.J., Rhind, D.W.: Geogaphic information Systems Volume 2, Second Edition, John Wiley & Sons, New York 1999. Materijali na e-učenju

Preporučena literatura:

2. Molenaar, M.: an Introduction to the Theory of Spatial Object Modelling, Taylor & Francis, 1998. internet i sustav pomoći korištenih softvera

Ishodi učenja:

1. Poznavati načine uvođenja GIS-a u velikim sustavima (poduzećima).

2. Znati odabrati optimalnu GIS-tehnologiju za određenu svrhu

3. Znati procijeniti kvalitetu prostornih podataka i njihovu prikladnost za ciljani GIS

4. Poznavati implementacije GISa u različitim područjima primjene.

5. Voditi izradu GISa od početnog konceptualnog modela, do konačne realizacije.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
732 Geoinformatika diplomski 2 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe