Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Tematska kartografija

Šifra:
50392
Kratica:
48IB03
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 30(V)
Nositelji:

prof. dr. sc. Stanislav Frangeš

Izvođači:

prof. dr. sc. Stanislav Frangeš (P)

izv. prof. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić (P)

Iva Cibilić, mag. ing. geod. et geoinf. (V)

Opis predmeta:
Predavanja: Pregled razvitka; ciljevi i zadaci tematske kartografije. Tematska karta; stručni informacijski sustavi. Tematsko kartiranje; značajke temeljne karte za tematsko kartiranje. Razlike i sličnosti tematskih i topografskih karata. Podjele tematskih karata po svojstvima objekata, na temelju postupaka istraživanja, na temelju oblika prikaza i primijenjene kartografike te prema tematskim područjima. Oblikovanje tematskih karata. Glavna obilježja tematskih karata prirodnih područja. Glavna obilježja karata s područja ljudskog djelovanja. Nacionalni atlasi. Mogućnosti programskih paketa pri izradi tematskih karata. Struktura stručnih informacijskih sustava. Stručni informacijski sustavi u RH. Vježbe: Izrada različitih tematskih kartografskih prikaza primjenom različitih programskih paketa. Seminarski rad: Istraživanje izrade, održavanja i uporabe tematskih karata te stručnih informacijskih sustava. Ishodi učenja: - definirati tematsku kartografiju i njene ciljeve i zadatke, te opisati pregled razvitka tematske kartografije - definirati tematske karte i stručne (tematske) informacijske sustave, analizirati njihovu svrhu i primjenu, te korisnike tematskih informacija i njihove potrebe - definirati i razlikovati tematske karte po svojstvima objekata, na temelju postupaka istraživanja, na temelju oblika prikaza i primijenjene kartografike te prema tematskim područjima - analizirati i usporediti različite programske pakete za izradu tematskih karata - analizirati, oblikovati i upotrijebiti različite kartografske znakove, boje i pismo pri izradi tematskih karata - projektirati i izraditi različite tematske karte - održavati različite tematske karte ažurnima - opisati i razlikovati suvremene tematske karte i stručne informacijske sustave za područje RH i za inozemstvo (nacionalni atlasi)
Obavezna literatura:

1. Frangeš, S.: Tematska kartografija. rukopis predavanja, www.geof.hr/kartogra/tematska.pdf

Preporučena literatura:

2. Hake, G., Grünreich, D., Meng, L.: Kartographie ? Visualisirung raum-zeitlicher Informationen. Walter de Gruyter, Berlin, New York 2002.

3. Dent, B.D.: Cartography ? thematic map design. 5th edition, WCB, Boston 1999.

4. Slocum, T.A.: Thematic Cartography and Visualization. Englewood, Prentice Hall, New York 1998.

5. Hake, G., Grünreich, D., Meng, L.: Kartographie ? Visualisirung raum-zeitlicher Informationen. Walter de Gruyter, Berlin, New York 2002.

6. Internetski izvori: http://129.187.175.5/materials/Them_Karto_I/t4_5.pdf http://129.187.175.5/materials/Them_Karto_II/Themat_Karto_Rep_2003.pdf

Ishodi učenja:

1. objasniti tematsku kartografiju i njenu svrhu i zadatke, te pregled razvitka tematske kartografije

2. analizirati i argumentirati svrhu i primjenu tematskih karata, te korisnike tematskih informacija i njihove potrebe

3. razlikovati mogućnosti programskih paketa pri izradi tematskih karata

4. oblikovati kartografiku tematskih karata i strukturu stručnih informacijskih sustava

5. opisati i analizirati podjele tematskih karata

6. opisati i razlikovati današnje tematske karte Republike Hrvatske i stručne informacijske sustave

7. vizualizirati različite teme u cilju komunikacije uz pomoć tematskih karata

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
732 Geoinformatika diplomski 2 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe