Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Numerička analiza

Šifra:
50399
Kratica:
48OB04
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 20(V) + 10(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Sonja Žunar

Izvođači:

doc. dr. sc. Sonja Žunar (P, V, S)

Opis predmeta:
1. Uvod u Numeričku analizu 2. Singularna dekompozicija matrice. Generalizirani inverz 3. Numeričko diferenciranje 4. Numeričko integriranje : a) Trapezna formula b) Simpsonova formula c) Newton-Cotesova formula d) Gaussova kvadraturna formula 5. Numeričke metode za rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi a) Predictor - Corrector metoda b) Runge - Kutta metoda 6. Numeričko rješavanje sustava diferencijalnih jednadžbi
Obavezna literatura:

1. Z. Drmač; V. Hari: Numerička analiza, PMF-Matematički odjel M. Rogina; S. Singer; S. Singer: Numerička analiza, PMF-Matematički odjel R. Scitovski; Numerička matematika, Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku; Odjel za matematiku E. Kreyszig; Advanced Engeering Mathematics, J. Wiley&Sons Inc., Ohio

Preporučena literatura:

2. A. Ralston and P. Rabinowitz; A First Course in Numerical Analysis, Dover Publication, Inc., Mineola, New York W. A. Smith; Elementary Numerical Analysis, Harper & Row, New York

Ishodi učenja:

1. Prepoznati, diskutirati i objasniti, pojmove unutar problemskih zadataka

2. Primijeniti, analizirati i povezati pojmove sa problemima unutar kolegija u nastavku studija Geodezije

3. Prosuditi i procijeniti kojom je usvojenom i poznatom metodom , optimalno riješiti neki problem u Geodeziji

4. Koristiti literaturu koja je dostupna na internetu i primijeniti informacije u usvojeno gradivo iz Numeričke analize, a potom i na probleme iz Geodezije

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
731 Geodezija diplomski 2 izborni
732 Geoinformatika diplomski 2 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • V - Vježbe