Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Integrirani sustavi u geomatici

Šifra:
50403
Kratica:
59IA01
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 30(V)
Nositelji:

prof. dr. sc. Željko Bačić

Izvođači:

prof. dr. sc. Željko Bačić (P, V)

dr. sc. Zvonimir Nevistić (V)

Opis predmeta:
U teorijskom dijelu predmeta (predavanja) obraditi će se slijedeća poglavlja: navigacija i pozicioniranje, permanentne GNSS mreže, virtualne referentne točke, primjena permanentnih GNSS mreža s naglaskom na CROPOS i njegovu kvalitetu, OTF algoritmi, integracija senzora, svrha integracije, primjer jednostavne integracije GPS+odometar, koraci u integraciji senzora, integracija senzora GPS+INS, integracija senzora u navigacijske svrhe, mobilno kartiranje, integracija senzora i daljinska istraživanja, integracija GNSS-a i GIS-a, pasivna i aktivna uloga GIS sustava, značaj prostornih podloga, interpretacija. U praktičnom dijelu predmeta (vježbe) studenti će podijeljeni u male grupe po 3 obraditi jedan projektni zadatak pod zajedničkim nazivom " Integracija senzora za mjerne navigacijske i upravljačke svrhe" na jednu od ponuđenih konkretnih tema. Zadaća grupa je prikupiti literaturu, analizirati sadržaj, sumirati i prezentirati spoznaje u nekoliko koraka te napisati seminar na temu izabrane integraciju. Forma završne predaje projektnog zadatka je pisana radnja + prezentacija.
Ishodi učenja:

1. Upoznati povijesni razvoj te osnovne koncepte integracije senzora i sustava za pozicioniranje i navigaciju

2. Spoznati GNSS kao platformu za integraciju senzora i sustava te raspoznavati smjerove modernizacije GNSS-a i ograničenja koja postoje u primjeni.

3. Moći objasniti značaj mikro- i nano- elektro-mehaničkih sustava (MEMS i NEMS) za razvoj senzorike i platformi za integrirane senzorske sustave.

4. Prezentirati osnove inercijalne navigacije, integracije INS-a i GNSS-a, Kalman filtera.

5. Primijeniti GNSS/INS uređaj u kinematičkom okruženju, interpretirati i analizirati dobivene rezultate.

6. Razlikovati integraciju sustava za navigaciju i pozicioniranje od integracije s GIS-om (aktivni i pasivni faktor) i prednosti koje iz takve integracije proizlaze.

7. prezentirati razvoj, komponente i aspekte autonomne bespilotne navigacije na kopnu, moru i u zraku, odnosno integriranih sustava za navigaciju u zatvorenom prostoru.

8. Navesti i objasniti primjene integracije senzora i koristi koje donose pojedinim granama gospodarstva i zajednice, odnosno ilustrirati perspektive integracije senzora i budućnosti čovjećanstva zasnovanog na konceptu geo-osposobljenog društva.

9. Primijeniti stečeno znanje te analizirati znanstvenu i stručnu literaturu na odabranu temu kroz izradu projektnog rada u malom timu. Prezentirati rad i sudjelovati u vrednovanju svog i radova drugih projektnih timova.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
732 Geoinformatika diplomski 3 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe