Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Satelitsko pozicioniranje

Šifra:
50406
Kratica:
59P01
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
60(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Željko Bačić

Izvođači:

prof. dr. sc. Željko Bačić (S)

izv. prof. dr. sc. Danijel Šugar (S)

Opis predmeta:
Na predmetu Satelitsko pozicioniranje - projekt studenti i studentice produbljuju znanja iz različitih aspekata teorije, razvoja i primjene GNSS sustava, kao i obrade GNSS mjerenja. Sukladno afinitetima studenta i studentica te aktivnostima katedre posebno se potiče produbljavanje znanja iz primjene modernih GNSS metoda mjerenja (kinematičke), odnosno integracije GNSS mjerenja s drugim senzorima i primjena modernih algoritama (Kalman, map-matching). Zadaća studenata i studentica je uz podršku predmetnog nastavnika izraditi projektni zadataka koji se obvezno sastoji iz praktičnog (mjerenje, integracija), računskog (prigramiranje, obrada) i teorijskog (analiza literature i spoznaja, izvođenje zaključaka) dijela.
Ishodi učenja:

1. Studenti će savladati produbljena znanja o sustavima za globalnu satelitsku navigaciju

2. razlikovati karakteristike sustava i njihovih servisa

3. razumijeti institucionalnu organizaciju sustava za globalnu satelitsku navigaciju i generalno iskorištavanje svemira u Europi

4. savladati izradu samostalnog seminarskog rada na slučajno odabranu temu, istraživanje literature i oblikovanje rada

5. osmisliti i provesti praktična testiranja sa sustavima za globalnu satelitsku navigaciju u funkciji izrade seminarskog rada

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
731 Geodezija diplomski 3 izborni
732 Geoinformatika diplomski 3 izborni

Legenda

  • S - Seminar