Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Ispitivanja i umjeravanja geodetskih instrumenata i pribora prema ISO normama

Šifra:
50408
Kratica:
59P03
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
60(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Đuro Barković

Izvođači:

prof. dr. sc. Đuro Barković (S)

Opis predmeta:
Predavanje: Ispitivanje, rektifikacija i komparacija instrumenata i pribora za precizna geodetska mjerenja linearnih i kutnih veličina prema međunarodnim ISO normama. Ispitivanje i komparacija teodolita i elektroničkog daljinomjera prema ISO normama, terenskim i laboratorijskim postupcima. Ispitivanje i umjeravanje invarskih nivelmanskih letava te čeličnih mjernih vrpci na komparatoru Geodetskog fakulteta. Ispitivanje frekvencije daljinomjera u Laboratoriju i na bazi Geodetskog fakulteta. Obrada i analiza izmjerenih podataka dobivenih umjeravanjem. Sastavljanje izvješća o ispitivanju i umjeravanju. Ishodi učenja: Student će nakon položenog ispita iz ovog predmeta biti sposoban: Objasniti i opisati ispitivanje i umjeravanje instrumenata i pribora za precizna geodetska mjerenja linearnih i kutnih veličina prema međunarodnim ISO normama. Izvesti rektifikaciju instrumenata i pribora za precizna geodetska mjerenja linearnih i kutnih veličina. Izvesti umjeravanje invarske nivelmanske mjerne letve na komparatoru Geodetskog fakulteta, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem. Izvesti umjeravanje mjerne vrpce na komparatoru Geodetskog fakulteta, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem. Izvesti ispitivanje i umjeravanje teodolita prema ISO normi, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem. Izvesti ispitivanje i umjeravanje elektrooptičkog daljinomjera prema ISO normi, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem. Izvesti ispitivanje i umjeravanje nivelira prema ISO normi, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem. Izvesti ispitivanje i umjeravanje GNSS - RTK uređaja prema ISO normi, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem. Izvesti ispitivanje i umjeravanje frekvencije elektrooptičkog daljinomjera u Laboratoriju i na Kalibracijskoj bazi, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem. Sastaviti izvješća o ispitivanju i umjeravanju instrumenata i pribora za precizna geodetska mjerenja linearnih i kutnih veličina. Oblici nastave: Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske i terenske vježbe Način izvođenja nastave: Mješovita nastava (primjena e-učenja - razina 2) Ocjenjivanje: Kontinuirana provjera znanja na predavanjima prije izlaganja novog gradiva. Ispit se sastoji od obaveznog usmenog dijela ispita. Student može pristupiti ispitu ako je izradio i kolokvirao 4 zadaće na vježbama: Konačna ocjena se određuje na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra.
Obavezna literatura:

1. Važeće nacionalne (HRN) i međunarodne (ISO) norme

Ishodi učenja:

1. Objasniti i opisati ispitivanje i umjeravanje instrumenata i pribora za precizna geodetska mjerenja linearnih i kutnih veličina

2. Izvesti rektifikaciju instrumenata i pribora za precizna geodetska mjerenja linearnih i kutnih veličina

3. Izvesti umjeravanje invarske nivelmanske mjerne letve i mjerne vrpce na komparatoru Geodetskog fakulteta, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem

4. Izvesti ispitivanje i umjeravanje teodolita, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem

5. Izvesti ispitivanje i umjeravanje elektrooptičkog daljinomjera, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem

6. Izvesti ispitivanje i umjeravanje nivelira, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem

7. Izvesti ispitivanje i umjeravanje frekvencije elektrooptičkog daljinomjera u laboratoriju, te obraditi i analizirati izmjerene podatke dobivene umjeravanjem

8. Sastaviti izvješća o ispitivanju i umjeravanju instrumenata i pribora za precizna geodetska mjerenja linearnih i kutnih veličina

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
731 Geodezija diplomski 3 izborni
732 Geoinformatika diplomski 3 izborni

Legenda

  • S - Seminar