Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Geomagnetske mreže

Šifra:
50410
Kratica:
59P05
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
60(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Mario Brkić

Izvođači:

prof. dr. sc. Mario Brkić (S)

Opis predmeta:
Opis predmeta: Geomagnetizam i geodezija, povijest geomagnetizma, Zemljino magnetsko polje, Geomagnetski elementi, Prostorni o blik geomagnetskog polja, Izvori geomagnetskog polja, Vremenske promjene geomagnetskog polja, Sekularna varijacija, Diurnalna varijacija, Magnetske oluje, K indeks geomagnetskih smetnji, Vremenska redukcija opažanja, Geomagnetske karte, Model Zemljina magnetskog dipola, Globalni geomagnetski modeli, Litosferski geomagnetski modeli, GEM Systems GSM-G Overhauser magnetometar /gradiometar, Bartingtonov MAG-H D/I sustav: magnetometar, sonda i Zeissov Theo B teodolit, Geomagnetska izmjera, geomagnetske točke, sekularna točka, pomoćna točka, orijentacijska točka, metode određivanja gradijenta: vertikalni gradijent iznad geomagnetske točke, gradijenti okolice geomagnetske točke, gradijenti unutrašnje mreže, gradijenti vanjske mreže, izmjera deklinacije, inklinacije i totalnog intenziteta, postavljanje PPM magnetometra, postavljanje D/I sustava, 'nul' metoda opažanja deklinacije i inklinacije, opažanje totalnog intenziteta. Vježbe uključuju upoznavanje s GEM Systems GSM-G Overhauser magnetometrom /gradiometrom, Bartingtonovim MAG-H D/I sustavom, metodama mjerenja gradijenata totalnog inteziteta i programima za obradu, 'nul'-metodom opažanja deklinacije i inklinacije i tablicama za obradu, te terensku izmjeru gradijenata totalnog inteziteta s obradom i interpretacijom mjerenja, i terensku izmjeru deklinacije, inklinacije i totalnog inteziteta, uz obradu, vizualizaciju i interpretaciju mjerenja. Terenske vježbe izvode se na odabranim točkama OGMRH. Razvijene kompetencije (znanja i vještine) Samostalnost pri ispitivanju statusa geomagnetske točke; stručnost u izmjeri geomagnetske deklinacije, inklinacije, totalnog inteziteta, te gradijenata totalnog inteziteta; te pripadno izvješćivanje i organizacijske sposobnosti. Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: terenski rad, seminarski rad. Projekt ili 'pisani' dio ispita čini praktični zadatak (na terenu, te obrada, analiza i tehničko izvješće na računalu). 'Usmeni' dio ispita čini prezentacija obavljenog projektnog zadatka, te diskusija. Izvođač: Prof. dr. sc. Mario Brkić Opterećenje 10(S) i 75(T) Obavezna literatura: Brkić, M.: Geomagnetska izmjera, (interna skripta), Geodetski fakultet, Zagreb 2023.
Obavezna literatura:

1. Newitt, L. R., Barton, C. E., i J. Bitterly (1996): Guide For Magnetic Repeat Station Surveys, IAGA, Boulder, USA.

Ishodi učenja:

1. Održavati / evaluirati geomagnetsku lokaciju.

2. Provesti geomagnetsku izmjeru /uz nadzor/.

3. Obraditi i analizirati izmjeru (MATLAB).

4. Izraditi Tehničko izvješće projekta.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
731 Geodezija diplomski 3 izborni
732 Geoinformatika diplomski 3 izborni

Legenda

  • S - Seminar