Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Četverodimenzionalna geodezija

Šifra:
50411
Kratica:
59P06
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
60(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Mladen Zrinjski

Izvođači:

prof. dr. sc. Mladen Zrinjski (S)

Opis predmeta:
Geodetski radovi u interdisciplinarnim geodinamičkim projektima. Geodinamičke mreže bazirane na GPS-mjerenjima. Projektiranje, rekognosciranje i stabilizacija točaka u geodinamičkim mrežama. Apsolutni i relativni modeli izjednačenja geodinamičkih mreža i primjene u geoznanostima. Geodetska mjerenja kao osnova za uspostavljanje geodinamičkih modela. Geodetski modeli tektonskih pomaka. Modeli seizmičkih aktivnosti bazirani na geodetskim mjerenjima. Određivanje pomaka i deformacija vanjske Zemljine površine geodetskim metodama. Primjena plošne deformacijske analize u modeliranju vanjske Zemljine površine. Praktična primjena korelacije geodetskih modela deformacija vanjske Zemljine površine s modelima koji su dobiveni primjenom metoda iz drugih područja geoznanosti (geofizike, geologije, seizmike, tektonike...). za detektiranje položaja rudnih nalazišta, nalazišta nafte, vode, pomaka geoloških struktura, rasjeda, epicentara potresa i sl.
Ishodi učenja:

1. Analizirati važnost geodetskih mjerenja u interdisciplinarnim geodinamičkim projektima

2. Izraditi projekt geodinamičke mreže bazirane na GNSS-mjerenjima

3. Analizirati načine stabilizacije točaka u geodinamičkim mrežama i izabrati optimalne metode stabilizacije

4. Izraditi geodinamičke modele za: tektonske pomake, seizmičke aktivnosti, pomake i deformacije vanjske Zemljine površine

5. Analizirati praktičnu primjenu korelacije geodetskih deformacija modela Zemljine površine s modelima deformacija dobivenih korištenjem metoda iz drugih područja geoznanosti: geofizike, geologije, tektonike i seizmike

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
731 Geodezija diplomski 3 izborni
732 Geoinformatika diplomski 3 izborni

Legenda

  • S - Seminar