Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Izmjera zemljišta

Šifra:
50412
Kratica:
59P07
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
60(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Loris Redovniković

Izvođači:

doc. dr. sc. Loris Redovniković (S)

Opis predmeta:
Izmjera detalja kao podloga za projektiranje. Obrada podataka mjerenja i prikaz prostornog modela. Obrada i izjednačenje geodetskih mreža za potrebe proboja tunela. Iskolčenje i snimanje poprečnih i uzdužnih profila tunela, izračun kubatura iskopa te prekoprofila i podprofila. Položajna i visinska podzemna geodetska osnova za praćenje proboja tunela i njene specifičnosti.
Obavezna literatura:

1. Džapo, M.: Predavanja - rukopis. Benčić, D., Solarić, N. (2005): Mjerni instrumenti i sustavi u geodeziji i geoinformatici. Školska knjiga, Zagreb. Kahmen, H. (1997): Vermessungskunde. Berlin.

Preporučena literatura:

2. Macarol, S. (1985): Praktična geodezija. Tehnička knjiga, Zagreb.

Ishodi učenja:

1. Rješavati praktične zadatke geodetskih izmjera

2. Uspostaviti geodetske mreže za potrebe geodetskih izmera

3. Ovladati pravilnim rukovanjem geodetskim instrumentima i odgovarajućim mjernim priborom

4. Izrađivati geodetske elaborate za potrebe održavanja i upisa u katastar i zemljišnu knjigu

5. Prezentirati dobivene rezultate

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
731 Geodezija diplomski 3 izborni
732 Geoinformatika diplomski 3 izborni

Legenda

  • S - Seminar