Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Određivanje pomaka objekata hidrocentrale

Šifra:
50413
Kratica:
59P08
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
60(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Nevio Rožić

Izvođači:

prof. dr. sc. Nevio Rožić (S)

Opis predmeta:
Opis sadržaja: Izrada projektne zadaće računske obrade podataka izmjere geodetske mreže posebne namjene (tringulacijska ili trilateracijska mreža) primjenom postupaka i algoritama izjednačenja te primjena postupaka statističkog testiranja stabilnosti točaka mreže u svrhu utvrđivanja i praćenja stabilnosti brane hidrocentrale, a uz primjenu testova kongruencije i lokalizacije pomaka i aktivnu primjenu odgovarajućih teorijskih znanja na konkretnoj empirijskoj geodetskoj zadaći inženjerske prakse. Ishod učenja: Stečena neophodna empirijska znanja i vještine aktivne primjene metoda, algoritama i postupaka određivanja stabilnosti i statističkog ispitivanja signifikantnosti pomaka pri rješavanju konkretne geodetske zadaće iz inženjerske prakse te znanja izrade odgovarajućeg geodetskog elaborata. Oblici nastave: Auditorne i računske vježbe, konzultacije, e-učenje. Način izvođenja nastave: Mješovita nastava (e-učenje na razini 1).
Obavezna literatura:

1. Feil, L.: Teorija pogrešaka i račun izjednačenja - 1. dio. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1989.

2. Feil, L.: Teorija pogrešaka i račun izjednačenja - 2. dio. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1990.

3. Rožić, N.: Računska obrada geodetskih mjerenja. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2007.

Ishodi učenja:

1. Definirati eksplicitni matematički model geodetske mreža u svrhu određivanja stabilnosti točaka mreže.

2. Primijeniti metodologiju, postupke i algoritme računske obrade mreže u svrhu računske obrade te kvantifikacije i kvalifikacije pomaka.

3. Izraditi standardizirani geodetski elaborat s prikazom rezultata.

4. Analizirati i vrednovati rezultate pomaka i stabilnosti točaka mreže.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
731 Geodezija diplomski 3 izborni
732 Geoinformatika diplomski 3 izborni

Legenda

  • S - Seminar