Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Praktična kartografija

Šifra:
50415
Kratica:
59P10
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
60(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Stanislav Frangeš

Izvođači:

prof. dr. sc. Robert Župan (S)

prof. dr. sc. Stanislav Frangeš (S)

izv. prof. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić (S)

Opis predmeta:
Predmet u akademskoj godini ? Opis predmeta - Jezik Hrvatski Predmet u akademskoj godini ? Opis predmeta Opis sadržaja Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim teorijskim postavkama vezanim uz praktične primjere karata, postupka izrade, održavanja i stjecanje praktičnih znanja potrebnih za izradu različitih kartografskih prikaza kroz dostupnu računalnu tehnologiju na webu. Prostorni podaci i njihova vizualizacija uključuju kompleksne odrednice, pravila i alate. Studente se upoznaje s njima, a njihova primjena i usvajanje znanja provjerava se kroz izradu pojedinačnih praktičnih različitih zadataka u kojima se izrađuju karte i pripremaju za ekranski prikaz ili tisak u obliku samostalnog istraživanja. Sadržaj seminara. Upute za rad, te diskusija i konzultacije sa studentima o načinu i problemima na koje nailaze pri izradi praktičnih zadataka u obliku seminarskog rada. Samostalno istraživanje konkretnog pojedinačnog zadatka. Projektiranje, izrada i održavanje različitih kartografskih prikaza. Interpretiranje geoprostornih podataka i pojava te njihova vizualizacija i komunikacija s pomoću kartografskih prikaza. Ishodi učenja - koristiti kartografske definicije i pojmove, te suvremene trendove u kartografiji - opisati i provesti pojedine faze projektiranja različitih kartografskih prikaza - napraviti pripremni dio izrade kartografskog projekta - odabrati i argumentirati oblik kartografskog prikaza i sadržaj koji će biti prikazan definirajući svrhu i potrebe za kartografskim prikazom - odabrati optimalno mjerilo i format kartografskog prikaza - definirati primjerenu kartografiku - izraditi ponudu u procesu izrade kartografskog projekta - napraviti kartografski projekt poštujući definirani tijek izrade pojedinih kartografskih originala i optimalan način njihove izrade
Obavezna literatura:

1. Diplomski radovi izrađeni u Zavodu za kartografiju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. http://www.geof.unizg.hr/~rzupan/diplomski.htm

2. Priručnici različitih programskih paketa.

Preporučena literatura:

3. Hake, G., Grünreich, D., Meng, L.: Kartographie ? Visualisirung raum-zeitlicher Informationen. Walter de Gruyter, Berlin, New York 2002.

4. Robinson, A.H., Morrison, J.L., Muehrcke, P.C., Kimerling, a.J., Guptill, S.C.: Elements of Cartography. New York, J. Wiley and Sons 1995.

5. Drugi internetski izvori i sustavi pomoći upotrijebljenih programa: http://www.lrz-muenchen.de/~t583101/WWW/index.html www.ocad.com/ http://www.freescale.com/webapp/sps/site/overview.jsp?code=SENSORSISG http://www.innovative-gis.com/innovative-gis_mapping_service_for_energy_and_oil_and_gas.php

Ishodi učenja:

1. koristiti kartografske definicije i pojmove, te suvremene trendove u kartografiji

2. opisati i provesti pojedine faze projektiranja različitih kartografskih prikaza

3. napraviti pripremni dio izrade kartografskog projekta

4. odabrati i argumentirati oblik kartografskog prikaza i sadržaj koji će biti prikazan definirajući svrhu i potrebe za kartografskim prikazom

5. odabrati optimalno mjerilo i format kartografskog prikaza

6. definirati primjerenu kartografiku

7. izraditi ponudu u procesu izrade kartografskog projekta

8. napraviti kartografski projekt poštujući definirani tijek izrade pojedinih kartografskih originala i optimalan način njihove izrade

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
731 Geodezija diplomski 3 izborni
732 Geoinformatika diplomski 3 izborni

Legenda

  • S - Seminar