Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Globalna geodezija

Šifra:
50416
Kratica:
59P11
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
60(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Marko Pavasović

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Marko Pavasović (S)

Opis predmeta:
Cilj nastave predmeta Globalna geodezija-projekt je stjecanje praktičnih znanja o geodeziji Zemlje i drugih planeta te njihovim modelima i vještinama njihovih korištenja. Sadržaj seminara: Modeliranje putamnja umjetnih Zemljinih satelita. Dizajniranje satelitskih misija i sustava. Dizajniranje satelitski podržanih servisa (npr. CROFire - satelitski podržan protupožarni sustav optimiran za teritorij Hrvatske, CROMeteo - satelitski podržan meteorološki servis optimiran za teritorij Hrvatske, CROSAR - InSAR satelitski servis za pračenje geodinamičkih pomaka optimiran za seizmički aktivna područja Hrvatske i dr.). Pregled satelitskih misija: CHAMP, GRACE, GOCE, TOPEX/POSEIDON, Jason-1, CRYOSAT, ERS-2, ENVISAT, TerraSAR-X, ICESAT, LAGEOS-1 & 2, SRTM i dr. Korištenje usluga i podataka međunarodnih geodetskih servisa. Modeliranje i interpretacija modela geosustava. Relativistički utjecaji na mjernja u geodeziji. Računanje relativističkih utjecaja na globalne navigacijske satelitske sutave (Global Navigation Satellite Systems, GNSS): U.S. Global Positioning System (GPS), ruski GLONASS, europski Galileo i kineski BeiDou. Ishodi učenja: - ovladati samostalnim radom proučavanja, prezentiranja i prijenosa znanja iz područja seminara. Oblici nastave: - seminar - konzultacije - e-učenje Način izvođenja nastave: - mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2) Ocjenjivanje: izrada i obrana seminarskog rada; mogućnost objavljivanja rada u znanstveno-stručnim časopisu Uvjeti za potpis: - uspješna obrana seminara
Obavezna literatura:

4. - Hećimović, Ž.: Materijali predavanja objavljeni na web stranicama e-učenja kolegija, - Internet stranice kolegija Globalna geodezija - http://www.geof.hr/~zhecimovic - ESA satellite missions: https://earth.esa.int/web/guest/missions - NASA Satellite missions: http:// http://science1.nasa.gov/missions/

Preporučena literatura:

3. - Kramer, H. J.: Observation of the Earth and Its Environment. Springer Verlag, Berlin, New York 2002. - Varger, F., I. Sourbes-Varger, R. Girardi: The Cambridge Encyclopaedia of Space Missions. Applications and Exploration, Cambridge University Press, Cambridge 1997. - Xu, G.: GPS. Theory, Algorithms and Applications. Springer Verlag, Berlin, New York 2003. - GOCE User Toolbox (GUT): http://earth.esa.int/gut/ - International Geoid Service - http://www.iges.polimi.it - International Gravimetric Bureau - http://bgi.omp.obs-mip.fr/ - International Centre for Earth Tides - http://www.upf.pf/ICET/ - International GPS Service - http://igscb.jpl.nasa.gov - International Doris Service - http://ids-doris.org - International Earth Rotation and Reference Systems Service - http://www.iers.org - Permanent Service for Mean Sea Level - http://www.psmsl.org/ - IAG Bibliographic Service - http://www.bkg.bund.de

Ishodi učenja:

1. Znati objasniti praktičnu ulogu satelitskih tehnologija i globalne geodezije u suvremenom svijetu.

2. Poznavati satelitske mjerne sustave, metode i tehnologije koji se koriste.

3. Znati primijeniti praktična znanja u rješavanju praktičnih zadataka.

4. Znati važnost praćenja i usvajati novih tehnoloških dostignuća u području predmeta.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
731 Geodezija diplomski 3 izborni
732 Geoinformatika diplomski 3 izborni

Legenda

  • S - Seminar