Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Digitalni planovi

Šifra:
50417
Kratica:
59P12
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
60(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Loris Redovniković

Izvođači:

doc. dr. sc. Loris Redovniković (S)

Opis predmeta:
Opis sadržaja Digitalni planovi -projekt je izborni kolegij, a cilj je nadopuniti i proširiti znanja postignuta iz kolegija Geodetski planovi s naglaskom na praktičnu primjenu stečenih znanja. Kroz izradu projekta studenti se uče samostalnosti u radu, s jedne strane, ali i timskom radu, s druge strane. Naime, svaki student treba pronaći i proučiti potrebnu literaturu za izradu projekta, a sama izrada je u timu od nekoliko studenata, te je potrebna njihova međusobna komunikacija i suradnja. Projektni zadatak se mijenja svake godine. Ishodi učenja: Znati nači i primjeniti potrebnu literaturu za izradu projekta. Znati izraditi projekt. Znati prezentirati i analizirati rezultate projekta. Način ocjenjivanja Konačna ocjena se određuje na temelju ukupne aktivnosti na izradi projekta i uspješnosti prezentiranja rezultata.
Obavezna literatura:

1. Ivković, M. : Geodetski planovi, Rukopis, Geodetski fakultet, E-učenje Ivković, M.: Digitalni planovi, Rukopis, Geodetski fakultet, E-učenje Ivković, M. : Slajdovi za predavanja, Geodetski fakultet, E-učenje

Ishodi učenja:

1. Znati nači i primjeniti potrebnu literaturu za izradu projekta

2. Znati izraditi projekt

3. Znati analizirati rezultate projekta

4. Znati prezentirati rezultate projekta

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
731 Geodezija diplomski 3 izborni
732 Geoinformatika diplomski 3 izborni

Legenda

  • S - Seminar