Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Kartografija i nove tehnologije

Šifra:
50419
Kratica:
59P14
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
60(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ana Kuveždić Divjak

Izvođači:

doc. dr. sc. Ana Kuveždić Divjak (S)

Opis predmeta:
Opis/sadržaj kolegija U okviru projekta studenti će imati zadatak provesti pripremu, prikupljanje i obradu podataka te interpretirati dobivene rezultate. Teme projekta su praktično orijenitirane i povezani s primjenom najnovijih tehnologija u kartografiji (digitalna kartografija, internet, multimedija). Razvijene kompetencije (znanja i vještine) Projekt ima za cilj razvoj organizacijskih i provedbenih sposobnosti pri samostalnom izvođenju zadatka uz primjenu prethodno naučenih znanja. Samostalnost izvođenja projekta također potiče problemski pristup zadatku i traži od studenata odlučivanje u procesu realizacije projekta.
Obavezna literatura:

1. U ovisnosti o temi projekta.

Ishodi učenja:

1. Definirati problem u domeni primjene najnovijih tehnologija u kartografiji.

2. Planirati i provesti istraživanje uz primjenu prethodno naučenih znanja na projektu povezanom s primjenom najnovijih tehnologija u kartografiji.

3. Pripremiti, prikupiti, obraditi i interpretirati podatke u okviru istraživačkog projekta.

4. Napisati istraživački rad uz primjenu analize, sinteze i evaluacije dosadašnjih i dobivenih rezultata.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
731 Geodezija diplomski 3 izborni
732 Geoinformatika diplomski 3 izborni

Legenda

  • S - Seminar