Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Razvoj prostora

Šifra:
50421
Kratica:
59P16
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
60(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić

Izvođači:

prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić (S)

Opis predmeta:
Upravljanje prostorom kao resursom. Pregled mjera i tehničkih zahvata koji utjeću na promjenu stanja u prostoru, posebno poljoprivrednih i građevinskih. Rast svjetske populacije, raspodjela prirodnih resursa, sanitetsko zdravstveni uvjeti i raspodjela prihoda u populaciji. Ruralni i urbani razvoj. Karakteristika održivog razvoja. Zemljišno gospodarstvo kao procjena vrijednosti, potražnje i dostupnosti zemljišta. Upravljanje prirodnim resursima. Planiranje projekta i monitoring utjecaja. Upravljanje suprostavljenim zahtjevima i mogučnosti usklađenja. Procjena investicije, ulog-dobit analiza. Daljinska istraživanja i vizualizacija prostornih podataka. Analiza podataka zemljina pokrova. Zemljišna politika. Globalizacija zemljišnih informacijskih sustava.
Ishodi učenja:

1. Analizirati promjene stanja u prostoru kao rezultat provođenja zemljišne politike te implementacije prostornih planova.

2. Analizirati utjecaj implementacije prostornih planova na tržište nekretnina.

3. Implementirati sustav višekriterijske analize kao potpore procjeni investicije.

4. Analizirati podatke informacijskog sustava za prostornu prezentaciju vrijednosti prostora.

5. Analizirati stvarno korištenje zemljišta kao pokazatelj stupnja implementacije dokumenata prostornog uređenja.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
731 Geodezija diplomski 3 izborni
732 Geoinformatika diplomski 3 izborni

Legenda

  • S - Seminar