Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Geodetske mreže posebnih namjena

Šifra:
50424
Kratica:
59P19
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
60(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Rinaldo Paar

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Rinaldo Paar (S)

Opis predmeta:
U sklopu kolegija Geodetske mreže posebnih namjena - Projekt, studenti su dužni napisati seminarski rad. Seminarski rad je samostalna stručna obrada izabrane teme, pri čemu se student koristi usvojenim teorijskim i praktičnim znanjem. Pri pisanju seminarskog rada student pokazuje i sposobnost služenja domaćom i stranom literaturom te pretraživanja različitih baza podataka. Ciljevi izrade seminarskog rada su proširenje i produbljenje znanja iz nastavnog programa izabranog kolegija te stjecanje iskustva u pisanju stručnih radova. Za pisanje seminarskog rada studenti biraju jednu od ponuđenih tema s popisa. Ukoliko student želi pisati o temi koja nije navedena na popisu, može predložiti novu temu.
Obavezna literatura:

1. Novaković, G.: Upute za pisanje seminarskog rada, Geodetski fakultet, Zagreb, 2011.

Preporučena literatura:

2. Samostalni izbor literature vezane uz zadanu temu seminarskog rada.

Ishodi učenja:

1. Elaborirati sve faze uspostave geodetske mreže posebnih namjena

2. Definirati optimalni projekt visoko precizne geodetske mreže posebnih namjena za specifične inženjerske zadatke

3. Odrediti najprikladnije metode izmjere geodetske mreže posebnih namjena

4. Analizirati točnost mjerenja geodetske mreže a priori i a posteriori

5. Analizirati znanstvenu i stručnu literaturu na odabranu temu iz područja uspostave geodetskih mreža posebnih namjena te prezentirati svoje zaključke i rezultate rada

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
731 Geodezija diplomski 3 izborni
732 Geoinformatika diplomski 3 izborni

Legenda

  • S - Seminar